Läser in...

Idag fortsätter vi att göra vår duk längre med att lägga till en till tunn rand av prickar och ännu en spetsrand.

För info om storlek, materialåtgång och färgval - se materialinläggetFor pattern in English, go to intheyarngarden.com


Vårkänslor CAL: Del 5

Varv 56-67

Förkortningar och symboler

m - Maska
lm - Luftmaska fmb
lmb - Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)
fm - Fast maska
hst - Halvstolpe
hö - Hoppa över
fmb - Främre maskbågen, den som är närmast dig
bmb - Bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig
** - Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning. 
() - Maskor inom parenteser virkas i samma maska

Specialmaskor

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska - 
Beskrivning på hur du börjar ett varv med en stående maska hittar du här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv om det inte står något annat. När du virkar ojämna varv är arbetets rätsida mot dig och på jämna varv är avigsidan mot dig.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet. 
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna. 
  • Första och sista maskan på varv som virkas endast i främre eller bakre maskbågen ska virkas genom båda maskbågarna. Kanten på arbetet blir då stadigare.
  • Tänk på att kontrollräkna antalet maskor då och då. Det ska alltid vara 85 maskor på de rader som bara innehåller en sorts maskor.
  • Bilderna är visade från rätsidan av arbetet om det inte står något annat.

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

Använd färg B. Håll arbetet med avigsidan vänd mot dig när du börjar på varv 56.

Varv 56: Virkas i fmb
Virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.

Virka sedan 1 hst i varje m. 

Varv 57: 
Virka 1 lm, 1 hst i varje m.


Varv 57

Byt till färg D!

Varv 58:
Virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan *1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m* upprepa *-* varvet ut.


Varv 58

Byt till färg B! 

Varv 59:
Virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.

Virka sedan 1 hst i nästa 1-lmb, *hö 1 m,  2 hst i nästa 1-lmb* upprepa *-* till och med sista 1-lmb.

Virka 1 hst i sista m.

Varv 60-62: 
Virka 1 lm, 1 hst i varje m


Varv 62

Nu upprepar vi spetsranden från del 1 och 3 en gång till. Byt till färg A!

Varv 63: Virkas i bmb 
Virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm. 

Virka sedan 1 fm i varje m varvet ut. 

Varv 64:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, *3 lm, ho 2 m, 1 fm i nästa m*, upprepa * - * varvet ut. 

Varv 65:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, 1 lm, *1 fm i nästa 3-lmb, 3lm*, upprepa * - * t.o.m. sista 3-lmb.

Virka 1 lm och 1 hst i sista m på varvet.

Varv 66:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, * 2 lm, 1 hst i nästa 3-lmb *, upprepa * - * t.o.m. sista 3-lmb.

Virka 2 lm och 1 hst i sista m på varvet.

Varv 67:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, * 2 fm i nästa 2-lmb, 1 fm i nästa m *, upprepa * - * varvet ut.


Varv 67

När du har virkat varv 56 - 67 åt ena hållet på duken upprepar du samma varv åt andra hållet på duken.

Nu är del 5 av Vårkänslor CAL färdig.


Diagram

© 2024 Eddna