Integritetspolicy

Läser in...

Denna policy förklarar hur vi på Eddna.se (här likställt med Nordanå Crafts AB, org nr 556325–3854) samlar in och behandlar dina uppgifter via vår hemsida (www.eddna.se), vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna policy riktar sig även till dig som är kund/samarbetspartner hos oss på Nordanå Crafts AB, och hur vi behandlar dina uppgifter samt vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Se även vår Cookiepolicy och våra Köp- och leveransvillkor för ytterligare information. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-mail kundservice@eddna.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig för bolaget är den juridiska personen Nordanå Crafts AB, 556325–3854.

Vilken information samlar ni in om mig?
Beroende på hur du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:
Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
Kontoinformation som kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
Inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
Identifikationsnummer som personnummer eller organisationsnummer.
Orderinformation som ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
Korrespondens vid supportärenden som chattkonversationer eller e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.
Användargenererade data från din interaktion med vår hemsida vilket kan vara IP-adress, enhetsinformation, platsinformation, kundvagn, samt klick- och besökshistorik.
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och marknadsundersökningar.
För utförlig information om de cookies vi samlar in, se vår Cookiepolicy.

Vad gör ni med informationen ni samlar in om mig?
Vi behöver denna information för att förstå dina behov och på så vis kunna erbjuda dig en bättre tjänst, men framför allt använder vi informationen till:
Leverans av produkter och tjänster - genom att samla in order- och kundinformation kan vi leverera våra produkter och tjänster till dig. Den lagliga grunden till detta är dels att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig, dels att vi har en laglig skyldighet att lagra informationen i bokföringssyfte.
Produkt- och designutveckling - genom att samla in data och skicka till tredje part (Google Analytics) kan vi analysera beteenden på vår hemsida och på så vis utveckla våra produkter och tjänster. Innan vi gör detta anonymiserar vi din IP-adress, vilket innebär att vi inte delar någon personuppgift till tredje part.
Nyhetsbrev och marknadsföring - i de fall där du gett ditt samtycke kan vi skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring till dig via mailtjänsten Klaviyo. Om du vill avsluta prenumerationen på våra utskick hittar du en länk till detta i respektive e-postutskick.
Anpassning av innehåll och annonser - vi använder också cookies för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Detta innebär att vi, om du godkänner, delar information om din användning av webbplatsen med våra betrodda partner inom sociala medier, annonsering och analys. Läs mer om detta i vår Cookiepolicy. Den lagliga grunden till dessa aktiviteter är alltså att vi inhämtar ditt samtycke först.
Support och kundtjänst – när du kontaktar oss via e-post eller chatt samlar vi in information i syfte att kunna hjälpa dig med ditt supportärende. Den lagliga grunden till detta blir då att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig.


Hur använder ni er av direktmarknadsföring?
Vi använder oss av mailtjänsten Klaviyo för att skicka ut information, erbjudanden och nyhetsbrev via e-post. Det är helt frivilligt att mottaga dessa, och det sker bara så länge du samtyckt till detta. Efter att du registrerat dig kan du enkelt välja att avsluta din prenumeration, antingen genom att klicka på länken som finns med i varje e-postutskick, eller genom att kontakta kundservice på e-post kundservice@eddna.se. Du kan själv välja vilken typ av information du vill mottaga från oss, och kan enkelt ändra detta via länken som finns med i varje e-postutskick.


Hur länge lagras min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi måste lagra en del kundinformation i upp till 7 år. Därefter kan denna data raderas på uppmaning från dig som kund eller registrerad användare. Information som vi använder för nyhetsbrevutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att upphöra med din information. För information om hur länge olika cookies lagras, se vår Cookiepolicy.


Med vilka delar ni min information?
Dina personuppgifter hanteras av oss samt våra underleverantörer. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan tredje part, om vi inte inhämtat ditt samtycke först. Vi kommer inte heller att använda dessa personuppgifter på något annat sätt än de som står beskrivet i denna policy, så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert förvar i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.
Vi säljer inte din personliga information till tredje part. En tredje part får bara tillgång till din personliga information i syfte att kunna utföra de tjänster som de avtalat med oss. Utöver detta delar vi även viss information till tredje part i syfte att kunna analysera användargenererade data från vår hemsida, men innan vi gör detta ser vi till att anonymisera informationen. Om du vill ha en lista över samtliga samarbetspartners som vi delger din information till är kan du kontakta oss via e-post kundservice@eddna.se.


Hur lagras min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.


Hur fungerar länkar till andra hemsidor?
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor av intresse. Så fort du klickar på dessa länkar lämnar du vår hemsida, vilket innebär att vi inte längre har kontrollen över vilken information som samlas in. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för den information som du lämnar till dessa hemsidor. Detta innebär att det är ditt eget ansvar att läsa integritetspolicyn på respektive hemsida du besöker.


Vilka är mina rättigheter?
Vi följer alltid gällande lagar för behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningar, dina rättigheter ser i korthet ut som följer:
Rätt till tillgång - du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Detta kan du göra kostnadsfritt en gång per kalenderår.
Rätt till rättelse - vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering - du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet - du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Rätt till invändning - du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Rätt till begränsning - du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat system eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
Återkallning av samtycke - du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
Klagomål - du kan lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller hur du utövar dina rättigheter så kan du kontakta oss på adress Nordanå Crafts AB, att: Kundservice, Lötängsgatan 14, 803 01 Gävle, via e-post kundervice@eddna.se eller via vårt kontaktformulär under Kundservice på hemsidan.
Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på datainspektionen.se.


Vilka tredjepartstjänster använder ni er av?
Tredjepartstjänster eller tredjepartsprogram som finns på vår hemsida omfattas av respektive tredje parts integritetspolicy. Vi rekommenderar dig att du tar del av dessa, länkar till dessa hittar du nedan:

Betalningar – Adyen 
Lojalitetsprogram – Yotpo 
E-postmarknadsföringKlaviyo 
Sökfunktion - Klevu 
Fraktväljare – nShift 

Uppdateringar av denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera gällande policy på vår hemsida med fullständig versionshistorik. Denna policy uppdaterades senast den 1 december 2021.

© 2024 Eddna