Läser in...

Då var det dags för del 4 i vår virkalong. Vi har redan virkat blommönster så nu tycker jag att det är dags att lägga till en kvist med små blad också.

Den här delen kan tyckas vara lite klurig. Men läs beskrivningen noga och titta på bilder och diagram så är jag säker på att det ska gå vägen.

För info om storlek, materialåtgång och färgval - se materialinläggetFor pattern in English, go to intheyarngarden.com


Vårkänslor CAL: Del 4

Varv 39-55

Förkortningar och symboler

m - Maska
st - Stolpe
lm - Luftmaska fmb
lmb - Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)
fm - Fast maska
hst - Halvstolpe
hö - Hoppa över
3 dst tills - 3 dubbelstolpar tillsammans, se beskrivning nedan.
relfm fram - Relief fast maska framifrån, se beskrivning nedan.
fmb - Främre maskbågen, den som är närmast dig
bmb - Bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig
3mb - Tredje maskbågen, se beskrivning nedan.
** - Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.
() - Maskor inom parenteser virkas i samma maska

Specialmaskor

3 dubbelstolpar tillsammans (3 dst tills) -
*Gör två omslag, stick ner virknålen i angiven maska, dra upp en ögla, omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen, omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen* Upprepa *-* 3 ggr.
Du har nu 4 öglor på nålen, gör ett omslag och dra igenom alla öglorna på nålen. 

Relief fast maska framifrån (relfm fram) -
Stick ner virknålen framifrån och runt angiven maska, hämta garn och dra upp en ögla, omslag, dra igenom alla öglor på nålen. 

Du hittar även en beskrivning på hur du gör reliefmaskor här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/reliefmaskor/

Tredje maskbågen (3mb) -
I det här mönstret kommer vi endast att att virka i 3:e maskbågen på stolpar när vi har arbetet med avigsidan mot oss. Du hittar tredje maskbågen nedanför den främre maskbågen (se bild).

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska -
Beskrivning på hur du börjar ett varv med en stående maska hittar du här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv om det inte står något annat. När du virkar ojämna varv är arbetets rätsida mot dig och på jämna varv är avigsidan mot dig.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet. 
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna. 
  • Första och sista maskan på varv som virkas endast i främre eller bakre maskbågen ska virkas genom båda maskbågarna. Kanten på arbetet blir då stadigare.
  • Tänk på att kontrollräkna antalet maskor då och då. Det ska alltid vara 85 maskor på de rader som bara innehåller en sorts maskor.
  • Bilderna är visade från rätsidan av arbetet om det inte står något annat.

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

Använd färg A. Håll arbetet med rätsidan mot dig när du börjar på varv 39.

Varv 39: Virkas i bmb
Börja med att virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan 1 fm i varje m varvet ut.


Varv 39

Byt till färg C!

Varv 40: Virkas i fmb
Virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.

Virka sedan 1 hst var i nästa m, *hö 1 m, 1 hst var i nästa 2 m, 1 hst i maskan du nyss hoppade över* upprepa * - * tills det är 2 m kvar på varvet.

Virka 1 hst var i de sista 2 m. 

Varv 41:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m varvet ut.

Varv 42:
Virka 2 lm, 1 st i första m, virka sedan *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa *-* varvet ut.


Varv 42

Varv 43:
Virka 1 lm, 1 hst i första m. Virka sedan * 1 hst i nästa 1-lmb, 1 hst i nästa m* upprepa * -* varvet ut.

Varv 44 - 45:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m varvet ut. 

Varv 46:
Virka 1 lm, 1 hst var i de första 6 m. Virka sedan * 1 hst (3mb) i nästa m (se bild nedan), 1 hst var i nästa 5 m* upprepa *-* tills det är 13 m kvar på varvet.
 
Virka 1 hst (3mb) i nästa m, 1 hst var i de sista 12 m på varvet.


Tredje maskbågen sitter nedanför främre maskbågen, där pilen pekar. Bild från avigsidan


Varv 46. Vid de maskorna som virkats i 3mb syns 2 maskbågar, se pilar

Klipp ej av garnet, utan dra ut öglan lite extra för att den inte ska repa upp sig medan du virkar varv 47a. Varv 47a virkas med färg A!

Varv 47a:
Börja i 5:e m på varvet.  Virka 1 lm och 1 fm (bmb) i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan 1 fm (bmb) var i nästa 4 m, *virka 3 dst tills i maskbågarna snett ner till vänster (se bild nedan), hö 1 m, 1 fm (bmb) var i nästa 5 m*  upprepa * - * tills du har virkat 3 dst tills i de sista maskbågarna snett nedanför till vänster.

Hoppa sedan över  1 m och virka 1 fm (bmb) i nästa m.

Tips: De små bladen (3 dst tills) syns bara på framsidan av arbetet.


Maskbågarna snett ner till vänster


3 dubbelstolpar tillsammans (3 dst tills) virkade i maskbågarna


Varv 47a

Klipp av garnet och fäst trådar.

Nu går vi tillbaka till där vi lämnade färg C efter varv 46 och fortsätter virka där, vi vänder alltså inte på arbetet här.

Varv 47b:
Virka 2 lm, 1 st var i de 4 första m på varv 46. Sedan fortsätter vi att virka i maskorna på varv 47a. 

Virka 1 fm (bmb) var i nästa 4 m, *1lm, hö 1 m, 1 fm (bmb) var i nästa 5 m* upprepa * -* tills det är 3 m kvar på varv 47a.  Virka 1 lm, hö 1 m, 1 fm (bmb) var i sista 2 m på varv 47a.

Virka sedan 1 st var i de sista 8 m på varv 46.


1 st var i de 4 första maskorna på varv 46, sedan 1 fm (bmb) i de 4 första m på varv 47a


Varv 47b, fram till sista maskan på v 47a


1 st var i de sista 8 m på varv 46

Varv 48:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m (inklusive 1-lmb).


Varv 48

Klipp ej av garnet, utan dra ut öglan lite extra för att den inte ska repa upp sig medan du virkar varv 49 a. Varv 49a virkas med färg A!

Varv 49a:
Börja i 10:e m på varvet. Virka 1 lm och 1 fm (bmb) i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan * 3 dst tills i m som vi hoppade över på v 47a snett ner till höger (se bild nedan), hö 1 m, 1 fm (bmb) var i nästa 5 m* upprepa * - * tills du har gjort 3 dst tills i sista överhoppade m från varv 47a.

Hö 1 m och virka 1 fm (bmb) i nästa m.


Maskan snett ner till höger som vi hoppade över på varv 47a


3 dst tills virkade i överhoppade maskan


Varv 49a färdigt

Klipp av garnet och fäst trådar.

Nu går vi tillbaka till där vi lämnade färg C efter varv 48 och fortsätter virka där, vi vänder alltså inte på arbetet här.

Varv 49b: Detta varv virkas i maskorna på varv 48, förutom relief maskorna som virkas runt 3dst tills från varv 49a!
Virka 1 hst var i de 9 första m. Virka nu 1 hst (fmb) i nästa maska (dvs. framför första fm från v 49a).

Virka sedan *1 relfm fram runt nästa 3dst tills, 1 hst (fmb) var i nästa 5 m* upprepa * - * tills du har virkat 1 relfm fram runt sista 3dst tills.

Virka sedan 1 hst (fmb) i nästa maska, 1 hst var i de 7 m som är kvar på varvet.


1 hst var i de första 9 m


1 relfm fram runt 3 dst tills


1 hst (fmb) var i nästa 5 m


Varv 49b färdigt

Varv 50-51:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m.

Varv 52:
Virka 2 lm, 1 st i första m, *1 lm, hö 1 m, 1 st i nästa m* upprepa * - * varvet ut.


Varv 52

Varv 53:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, 1 hst i nästa 1-lmb, 1 hst i nästa m* upprepa * - * varvet ut

Varv 54:
Virka 1 lm, 1 hst var i första 2 m, *hö 1 m, 1 hst var i nästa 2 m, 1 hst i maskan du nyss hoppade över* upprepa * -*  tills det är 2 m kvar på varvet.

Virka sedan 1 hst var i de sista 2 m.


Varv 54

Byt till färg A! 

Varv 55: Virkas i bmb
Virka 1 lm och 1 fm  i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan 1 fm i varje m.


Varv 55

När du har virkat varv 39 - 55 åt ena hållet på duken upprepar du samma varv åt andra hållet på duken.


Diagram

Varv 39 - 48:

Varv 49a - 55:

© 2024 Eddna