Läser in...

Nu har vi redan kommit fram till del 3 av Vårkänslor CAL. I den här delen lägger vi till flera likadana spetsränder som i del 1. Vi ska också lägga till en liten strimma av färg D i form av en tunn rand av små prickar.

För info om storlek, materialåtgång och färgval - se materialinläggetFor pattern in English, go to intheyarngarden.com


Vårkänslor CAL: Del 3

Varv 27-38

Förkortningar och symboler

m - Maska
lm - Luftmaska fmb
lmb - Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)
fm - Fast maska
hst - Halvstolpe
hö - Hoppa över
fmb - Främre maskbågen, den som är närmast dig
bmb - Bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig
** - Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning. 
() - Maskor inom parenteser virkas i samma maska

Specialmaskor

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska - 
Beskrivning på hur du börjar ett varv med en stående maska hittar du här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv om det inte står något annat. När du virkar ojämna varv är arbetets rätsida mot dig och på jämna varv är avigsidan mot dig.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet. 
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna. 
  • Första och sista maskan på varv som virkas endast i främre eller bakre maskbågen ska virkas genom båda maskbågarna. Kanten på arbetet blir då stadigare.
  • Tänk på att kontrollräkna antalet maskor då och då. Det ska alltid vara 85 maskor på de rader som bara innehåller en sorts maskor.
  • Bilderna är visade från rätsidan av arbetet om det inte står något annat.

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

Vi börjar med att virka en likadan spetsrand som i del 1. Använd färg A. Håll arbetet med rätsidan mot dig när du börjar på varv 27. 

Varv 27: Virkas i bmb 
Virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm. 

Virka sedan 1 fm i varje m varvet ut.

Varv 28:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, *3 lm, ho 2 m, 1 fm i nästa m*, upprepa * - * varvet ut. 

Varv 29:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, 1 lm, *1 fm i nästa 3-lmb, 3lm*, upprepa * - * t.o.m. sista 3-lmb.

Virka 1 lm och 1 hst i sista m på varvet.

Varv 30:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, * 2 lm, 1 hst i nästa 3-lmb *, upprepa * - * t.o.m. sista 3-lmb.

Virka 2 lm och 1 hst i sista m på varvet.

Varv 31:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, * 2 fm i nästa 2-lmb, 1 fm i nästa m *, upprepa * - * varvet ut.


Varv 31

Byt till färg B!

Varv 32: Virkas i fmb
Virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst. 

Virka sedan 1 hst i varje m.

Varv 33 – 35:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m.


Varv 35

Byt till färg D!

Varv 36:
Virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan *1 lm, hö 1 m, 1 fm i nästa m* upprepa * - * varvet ut.


Varv 36

Byt till färg B!

Varv 37:
Virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.

Virka sedan 1 hst i nästa 1-lmb, * hö 1 m, 2 hst i nästa 1-lmb* upprepa * - * till och med sista 1-lmb. Virka 1 hst i sista m.


Varv 37

Varv 38:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m.

När du har virkat varv 27 - 38 åt ena hållet på duken upprepar du samma varv åt andra hållet på duken.

Sen är del 3 av Vårkänslor CAL färdig.


Diagram

© 2024 Eddna