Läser in...

Välkommen till del 2 av vår virkalong Vårkänslor CAL! Blommor i massor hör våren till så idag ska vi lägga till fina små vårblommor på vår duk.

För info om storlek, materialåtgång och färgval - se materialinläggetFor pattern in English, go to intheyarngarden.com


Vårkänslor CAL: Del 2

Varv 13-26

Förkortningar och symboler

m - Maska
st - Stolpe
lm - Luftmaska fmb
lmb - Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)
fm - Fast maska
hst - Halvstolpe
hö - Hoppa över
2 st tills - 2 stolpar tillsammans, se beskrivning nedan.
relhst bak - Relief halvstolpe bakifrån, se beskrivning nedan.
fmb - Främre maskbågen, den som är närmast dig
bmb - Bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig
** - Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.
() - Maskor inom parenteser virkas i samma maska

Specialmaskor

2 stolpar tillsammans (2 st tills) -
Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Relief halvstolpe bakifrån (relhst bak) -
Gör ett omslag, stick ner virknålen bakifrån och runt anvisad maska, hämta garn och dra upp en ögla, omslag, dra igenom alla öglor på nålen.

Du hittar även en beskrivning på hur du gör reliefmaskor här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/reliefmaskor/

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska -
Beskrivning på hur du börjar ett varv med en stående maska hittar du här:
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv om det inte står något annat. När du virkar ojämna varv är arbetets rätsida mot dig och på jämna varv är avigsidan mot dig.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet. 
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna. 
  • Första och sista maskan på varv som virkas endast i främre eller bakre maskbågen ska virkas genom båda maskbågarna. Kanten på arbetet blir då stadigare.
  • Tänk på att kontrollräkna antalet maskor då och då. Det ska alltid vara 85 maskor på de rader som bara innehåller en sorts maskor.
  • Bilderna är visade från rätsidan av arbetet om det inte står något annat.

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

Vi börjar med färg A. Håll arbetet med rätsidan mot dig när du virkar varv 13.

Varv 13: Virkas i bakre maskbågen (bmb)

Börja med att virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan 1 fm i varje m varvet ut.


Varv 13

Byt till färg C!

Varv 14: Virkas i fmb

Börja med att virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.
Virka sedan 1 hst i nästa m, *hö 1 m, 1 hst var i nästa 2 m, 1 hst i maskan du nyss hoppade över (se bild nedan) * upprepa * - * tills det är 2 m kvar på varvet.

Virka 1 hst var i de sista 2 m


Överhoppade maskan (bild från avigsidan)


Varv 14

Varv 15:
Virka 1 lm, 1 fm i varje m varvet ut.


Varv 15

Varv 16:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, *1 lm, hö 2 m, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m, 1 lm, hö 2 m, 1 fm i nästa m * upprepa * - * varvet ut.


Varv 16

Varv 17:
Virka 2 lm, 1 st i första m.  Byt nu till färg D, (färgbyte görs genom att göra sista genomdragningen på stolpen med färg D, se bild nedan) och virka sedan:

(2 st tills, 1 lm, 2 st tills, 1 lm, 2 st tills) i nästa 2-lmb, *1 lm, (2 st tills, 1 lm, 2 st tills, 1 lm, 2 st tills) i nästa 2-lmb,* upprepa * - * t.o.m. sista 2-lmb på varvet. 

Byt nu tillbaka till färg C (färgbyte görs genom att göra sista genomdragningen på sista 2 st tills med färg C) och virka sedan 1 st i sista m på varvet.


Färgbyte, gör sista genomdragningen på stolpen med färg D


Varv 17

Varv 18:
Tänk på att detta varv virkas med avigsidan mot dig och att reliefstolparna virkas bakifrån!
Virka 1 lm, 1 hst i första m, * 1 relhst bak runt nästa m, 1 hst i nästa 1-lmb* upprepa * - * tills det är 1 m kvar på varvet. Virka 1 hst i sista m.


Varv 18 från avigsidan


Varv 18

Varv 19:
Virka 1 lm, 1 fm i varje m varvet ut. 

Varv 20:
Virka 1 lm, 1 hst var i första 2 m, *hö 1 m, 1 hst var i nästa 2 m, 1 hst i maskan du nyss hoppade över* upprepa * - * tills det är 2 m kvar på varvet.

Virka 1 hst var i de sista 2 m på varvet.


Varv 20

Byt till färg A!

Varv 21: Virkas i bmb
Börja med att virka 1 lm och 1 fm i första m eller gör 1 stående fm.

Virka sedan 1 fm i varje m varvet ut.

Byt till färg B!

Varv 22: Virkas i fmb
Börja med att virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.

Virka sedan 1 hst i varje m varvet ut.


Varv 22

Varv 23 - 26:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m varvet ut. 

När du har virkat varv 13 - 26 åt ena hållet på duken upprepar du samma varv åt andra hållet på duken.

Sen är del 2 av Vårkänslor CAL färdig.


Diagram

© 2024 Eddna