Läser in...

Nu har det äntligen blivit dags för del 1 av Vårkänslor CAL och det betyder att vi får börja virka! Jag hoppas att ni är lika taggade som jag är :)

Jag hoppas att ni kommer att få några härliga virkstunder under de 2 kommande veckorna. Kanske att det till och med går att sitta ute och virka och samtidigt njuta av vårsolen.

Duken i Vårkänslor CAL virkas ifrån mitten och växer för varje ny del åt båda håll. I den här första delen börjar vi med att virka en spetsrand följt av enfärgade släta partier.

För info om storlek, materialåtgång och färgval - se materialinlägget. For pattern in English, go to intheyarngarden.com


Vårkänslor CAL: Del 1

Varv 1-12

Förkortningar och symboler

m - Maska
lm - Luftmaska fmb
lmb - Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)
fm - Fast maska
hst - Halvstolpe
hö - Hoppa över
fmb - Främre maskbågen, den som är närmast dig
bmb - Bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig
** - Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning. 

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv om det inte står något annat. När du virkar ojämna varv är arbetets rätsida mot dig och på jämna varv är avigsidan mot dig.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet. 
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna. 
  • Första och sista maskan på varv som virkas endast i främre eller bakre maskbågen ska virkas genom båda maskbågarna. Kanten på arbetet blir då stadigare.
  • Tänk på att kontrollräkna antalet maskor då och då. Det ska alltid vara 85 maskor på de rader som bara innehåller en sorts maskor.
  • Bilderna är visade från rätsidan av arbetet om det inte står något annat.

Beskrivning (Diagram hittar du efter beskrivningen)

Vi börjar med färg A!

Virka en 85 maskor lång luftmaskkedja


Luftmaskkedja

Varv 1: Virkas endast genom den bakre maskbågen.
Virka 1 lm, virka sedan 1 fm i varje m varvet ut.

Varv 2:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, *3 lm, hö 2 m, 1 fm i nästa m*, upprepa * till * varvet ut. 

Varv 3:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, 1 lm, *1 fm i nästa 3-lmb, 3lm*, upprepa * till * t.o.m. sista 3-lmb.
Virka 1 lm och 1 hst i sista m på varvet.


Varv 1


Varv 2


Varv 3

Varv 4:
Virka 1 lm, 1 hst i första m, * 2 lm, 1 hst i nästa 3-lmb *, upprepa * till * t.o.m. sista 3-lmb.
Virka 2 lm och 1 hst i sista m på varvet. 

Varv 5:
Virka 1 lm, 1 fm i första m, * 2 fm i nästa 2-lmb, 1 fm i nästa m *, upprepa * till * varvet ut. 

Klipp av garnet och fäst ändar.


Varv 4


Varv 5

Byt till färg B!

Varv 6: Virkas i främre maskbågen, (fmb)
Börja med att virka 1 lm och 1 hst i första m eller gör 1 stående hst.
Virka sedan 1 hst i varje m varvet ut. 

Varv 7 - 12:
Virka 1 lm, 1 hst i varje m varvet ut. 

Klipp av garnet och fäst ändar.


Varv 6


Varv 12

Nu fortsätter vi med att virka åt andra hållet på duken.

Vi virkar alltså varv 6-12 en gång till åt andra hållet från första luftmaskkedjan. 

Rotera arbetet och håll det med avigsidan mot dig. Virka varv 6 genom den lilla maskbågen i mitten av luftmaskkedjan (Se bild nedan). Om du inte vet vilken avig/rätsidan är kan du titta på övergången mellan färg A och B på varv 5-6. Där är det är en tydlig linje av maskbågar med färg A på rätsidan av arbetet.


Virka genom maskbågen i mitten av luftmaskkedjan. Bilden är från avigsidan.


Efter varv 6, från rätsidan.

Del 1 av Vårkänslor CAL är nu färdig!


Diagram

© 2023 Eddna