Läser in...

Så här skriver Anna själv om sjalen:

Inspiration går att finna på många ställen. När jag ville skapa denna sjal tänkte jag vår. Själva garnet tycker jag skriker tidiga vårkänslor. Utanför vårt hem har vi många åkrar och diken. Denna sjal påminner om den nyplöjda ruffsiga åkern som skiljs av med diken och övergår till släta fina nysådda åkermarker.  En frihet av öppna landskap där vinden fritt kan swisha förbi.

Mönstret finns även som PDF på Ravelry – Annas Artificia >

©Design, foto och fotomodell: Anna Fahlgren

Vindens frihet

Det här är ett mönster för en asymmetrisk sjal som går att variera i storlek genom att sticka fler eller färre mönsterrepetitioner. Vill du justera ytterligare är det viktigt att tänka på att hålmönstret som stickas i en annan färg regleras och placeras beroende på antalet maskor, då själva hålmönstret (exkl kantmaskorna) ska kunna delas med 5. Det är totalt 8 varv innan hålvarvet som blir varv 9, efter hålvarvet ska det stickas 7 varv. Vill du kan du alltså justera ytterligare genom att ändra placeringen av hålmönstret.

Kantmaskorna består av totalt 6 maskor + 1 omslag = 7 maskor. Dessa ska räknas in när man räknar det totala maskantalet.

Material

Garn: Manos Del Uruguay Serena
Garnåtgång: Färg 1: Ca 140 g (fg 14623). Färg 2: Ca 25 g (fg 14602).
Rundsticka: 4 mm (minst 50 cm lång).
Storlek: Bredd: Ca 250 cm. Höjd: Ca 55 cm. Se skiss.

Förkortningar

rm = räta maskor
am = aviga maskor
öfbm = öka genom att sticka i främre och bakre maskbågen
(RS) = rätsidan av arbetet
(AS) = avigsidan av arbetet
lmsa = lyft maskan som om den skulle stickas avigt, men med tråden bakom arbetet: För in den högra stickan som om du skulle sticka den avigt, för maskan till högra stickan utan att sticka den.
*-* = upprepa det som står mellan stjärnorna.
omsl = omslag, gör ett omslag med tråden genom att lägga tråden från insidan, löpandes över stickan till baksidan.
2 tsm = sticka 2 maskor tillsammans
vai (vridna aviga ihop) = 2 aviga maskor stickas tillsammans men samtidigt var för sig så här: Med garnet framför arbetet, för högra nålen igenom två maskor som för att sticka de avigt, sticka ihop de båda maskorna avigt men behåll båda maskorna på vänstra stickan. Sticka sedan 1am i den högra/första maskan, för sedan bort de två maskorna från vänstra stickan. För vidare hjälp, se Annas instruktionsvideo på Youtube >

Uppstarten:
Lägg upp 3 maskor.
Varv 1 (RS): 1rm, öfbm, 1rm (4m)
Varv 2 (AS): lmsa, 3rm (4m)
Varv 3 (RS): lmsa, 1rm, omsl, 2rm (5m)
Varv 4 (AS): lmsa, 2rm, omsl, 2rm (6m)
Varv 5 (RS): lmsa, 1rm, omsl, 2tsm, 2rm (6m)
Varv 6 (AS): lmsa, 1rm, 1am, 1rm, omsl, 2rm (7m)
Varv 7 (RS): lmsa, 1rm, omsl, 1rm, 2tsm, 2rm (7m)
Varv 8 (AS): lmsa, 1rm, 2am, 1rm, omsl, 2rm (8m)
Varv 9 (RS): lmsa, 1rm, omsl, rm tills 4m återstår, 2tsm, 2rm.
Varv 10 (AS): lmsa, 1rm, am tills 3 maskor återstår, 1rm, omsl, 2rm.

Del 1:1, slätstickning:

Fortsätt med varv 9 och 10 tills det är totalt 43 maskor på stickan (inklusive omslaget).

Del 2:1, hålmönster:

Varv 11 (RS): Byt till färg 2, sticka ett varv enligt varv 9 (43m)
Varv 12 (AS): lmsa, 1rm, 1am, rm tills 3 maskor återstår, 1rm, omsl, 2rm (44m)
Varv 13 (RS): lmsa, 1rm, omsl, rm tills 4 maskor återstår, 2tsm, 2rm (44m)
Varv 14 (AS): upprepa varv 12 (45m)
Varv 15 (RS): upprepa varv 13 (45m)
Varv 16 (AS): lmsa, 1rm, am tills 3 maskor återstår, 1rm, omsl, 2rm (46m)
Varv 17 (RS): upprepa varv 13 (46m)
Varv 18 (AS): upprepa varv 16 (47m)
Varv 19 (RS): lmsa, 1rm, omsl, 1rm, *2rm, 2tsm, omsl, 1rm* upprepa *-* tills 4 maskor återstår, 2tsm, 2rm (47m)
Varv 20 (AS): upprepa varv 16 (48m)
Varv 21 (RS): upprepa varv 13 (48m)
Varv 22 (AS): upprepa varv 16 (49m)
Varv 23 (RS): upprepa varv 13 (49m)
Varv 24 (AS): upprepa varv 12 (50m)
Varv 25 (RS): upprepa varv 13 (50m)
Varv 26 (AS): Upprepa varv 12 (51m)

Del 3:1, vridna aviga ihop:

Byt till färg 1.
Varv 27 (RS): lmsa, 1rm, omsl, rm tills 4 maskor återstår, 2tsm, 2rm (51m)
Varv 28 (AS): lmsa, 1rm, 1am, *vai*, upprepa mellan *-* tills 4 maskor återstår, 1am, 1rm, omsl, 2rm.
Varv 29 (RS): upprepa 27.
Varv 30 (AS): lmsa, 1rm, 1am, *vai* upprepa mellan *-* tills 3 maskor återstår, 1rm, omsl, 2rm.

Upprepa varv 27 till 30 tills det är totalt 67 maskor på stickorna (inkl omslag), precis avslutat ett avigt varv.

Fortsättningsvis stickas det enligt följande:
Nu har de tre olika delarna av sjalen stickats (1:1, 2:1 och 3:1) och det är dessa delar som kommer att upprepas. Delarnas första siffra kommer upprepas men delarnas andra siffra ändras beroende på antal gånger momentet upprepas.

Del 1:2, slätstickning: Sticka varv 9 och 10 tills det är totalt 88 maskor på stickorna.
Del 2:2, hålmönster: Byt till färg 2 och upprepa varven 11-26 (96m)
Del 3:2, vridna aviga ihop: Byt färg till färg 1. Nu ska del 3 upprepas (varven 27-30) men börja på varv 29, tills totalt 112 maskor (AS).
Del 1:3, slätstickning: Sticka enligt varv 9 och 10 tills det är totalt 133 maskor på stickorna.
Del 2:3, hålmönster: Byt till färg 2 och upprepa varven 11-26 (141m)
Del 3:3, vridna aviga ihop: Byt till färg 1 och upprepa varven 27 till 30 tills totalt 153 maskor.
Del 1:4, slätstickning: Upprepa varven 9 och 10 tills detta parti mäter cirka 16cm, avsluta med varv 9.

Avslutningen:

Sticka enligt varv 12 (alltså räta maskor från avigsidan).
Nu ska vi avmaska arbetet med en i-cord bind off:

Lägg upp 2 maskor ytterst på arbetet.
Sticka de två nyss upplagda maskorna, lmsa, 1rm, dra den lyfta maskan över den senast stickade maskan, flytta tillbaka de två maskorna som är på högra stickan tillbaka till vänstra. Fortsätt enligt:

*2rm, lmsa, 1rm, dra den lyfta maskan över den senast stickade maskan, för tillbaka de två stickade maskorna från högra till vänstra stickan*, upprepa *-* till 1 m återstår.

Ta av garnet och fäst.

Vi säger tack till Anna och Lycka till med framtida mönster!

Psst. Läs även vår intervju med Anna här på bloggen >

© 2024 Eddna