Läser in...
Sticka brioche (eller patentstickning) med två färger

Sticka brioche (eller patentstickning) med två färger

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Category:

Vill du lära dig att sticka brioche? I tröjan Flora och tröjan Pomona ur Häfte 6 Gröna Rum stickar du briochestickning med två färger. Att sticka brioche (eller patentstickning) innebär att du stickar varje varv två gånger, med olika färger. Du använder aldrig två färger samtidigt, utan låter en vila medan du stickar med den andra. 

Vi har tagit fram sju videos som visar de tekniska momenten i mönstret. 

Här hittar du mönstren: Tröjan Flora av Anna Strandberg och tröjan Pomona av Trine Påskesen

Här är förklaringar i textform för de olika momenten:

Prm: (rät patentmaska) sticka ihop omslag och den lyfta m från föregående varv tills rätt. (Denna kan även heta patent-r)
Pam: (avig patentmaska) sticka ihop omslag och den lyfta m från föregående varv tills avigt. (Denna kan även heta patent-a)
L1Omsl: med garnet på framsidan av arbetet över vä sticka, lyft en m avigt till hö sticka = ett omslag över den lyfta m på hö sticka.
PrmOmslPrm: sticka ihop omslag och den lyfta m från föregående varv tills rätt - lämna kvar m + Omsl på vä sticka - gör ett omslag på den hö stickan och sticka 1 rm till i m + Omsl på vä sticka – släpp från vä sticka (ökning med 2 m).
Prm3tills: Sticka 3 m räta tills (minskning med 2 m).
Llprm: lyft, lyft, (rätt), sticka nästa m, dra över de två lyfta m.
Br4m-ökn: (br4st-inc) prm, omsl, prm, omsl, prm. 5 m i samma m (ökning med 4 m).
Br4m-min: (br4st-dec) minskning av 4 m (görs med 5 m): lyft första m rätt, gör likadant med andra, sätt tredje m på en öppningsbar stickmarkör, och låt den hänga framför arbetet. Sticka fjärde m, och lyft andra m över den fjärde (nyss stickade). Lyft tillbaka senaste m till vä sticka, och lyft den femte m över den. Flytta tillbaka den avigt till hö sticka, och lyft den första m över den. Plocka nu upp den fritt hängande m, se till att MF är främst, och sätt på den vä sticka. För avigt över m från hö sticka till vä och lyft mittenmaskan över. Flytta sedan m till hö sticka.

© 2024 Eddna