Läser in...
Så virkar du en farmorsruta med puffmaskor

Så virkar du en farmorsruta med puffmaskor

Posted: 10 February, 2023
Writer: Madelene Linderstam
Category:

GARN Soft Cotton eller Stina
STORLEK 1 ruta = ca 10 x 10 cm
VIRKNÅL 3,5 mm

FÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan*. Upprepa *-* till önskat antal lm.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, (omslag om nålen, drag garnet genom 2 m) 2
ggr.
Puff: En puff består av 6 nedtag i samma maska, man gör ett omsl, sticker ner i m och hämtar garnet, uppr samma sak 5 ggr till,
sista gången gör du omsl och sticker ner virknålen och hämtar garnet och drar det genom alla omsl du har på virknålen på en
gång. Nu har du gjort en puff.
uppr = upprepa

RUTA
Virka 5 lm och slut dem till en ring med 1 sm i 1:a lm. Alla varv avslutas med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 1: 3 lm , [virka en puff (se tidigare förklaring), 2 lm] uppr [ ] tills det finns 8 stycken puffar, avsluta med 2 lm. Alla st görs med
nertag i ringen. Klipp av och dra igenom garnet efter sm vid avslutning av v.
Varv 2: Börja mellan två puffar, virka 3 lm (= 1:a st), 2 st, 1 lm i första mellanrummet. I nästa mellanrum virkas puff, 2
lm, puff (hörn), 1 lm, sedan 3 st i påföljande mellanrum. Uppr hörn m puffar och st v runt och avsluta med 1 sm i 3:e lm i början.
Varv 3-5: Gör 3 lm (= 1:a st), virka sedan st i alla m från föregående v. Vid hörnet virkas 2 st om lmb från föregående v, 1 lm, puff, 2
lm, puff, 1 lm, och 2 st om lmb från föregående v, fortsätt sedan med st i alla m från föregående v (sidor). Uppr varvet runt och
avsluta m en sm i 3:e lm i början.
Efter varv 5, klipp av och dra igenom garnet. Fäst trådar.

Luftmaska (lm)

Stolpe (st)

Magisk cirkel

© 2023 Eddna