Läser in...
Höstfägring CAL - Del 5, varv 93-117

Höstfägring CAL - Del 5, varv 93-117

Posted: 13 April, 2021
Writer: Madelene Linderstam
Category:

Nu har vi kommit fram till del 5. Nu börjar vi virka lite annorlunda än i tidigare delar för att få till en trekantig form på vår sjal. Vi virkar därför bara på ena sidan av luftmaskbågen som tidigare varit i mitten på varvet. Nu kommer virkningen att smalna av och varven blir kortare och kortare.

Här hittar du samtliga delar av CAL:en.

Förkortningar

m -

Maska

st -

Stolpe

lm -

Luftmaska

hö -

Hoppa över

lmb -

Luftmaskbåge (ex. 3-lmb: luftmaskbåge med 3 maskor)

vm -

v-maska (se beskrivning nedan)

fm -

Fast maska

2 st tills -

2 stolpar tillsammans (se beskrivning nedan)

hst -

Halvstolpe

 

 


Specialmaskor

v-maska (vm): En v-maska (även kallad v-stitch) är två stolpar med en luftmaska emellan, båda stolparna virkas i samma maska och formar då ett v.

När du virkar i en v-maska så virkar du runt luftmaskan mellan stolparna.

Eftersom en v-maska är en grupp av 3 maskor så har den maskantalet 3 vid räkning av maskor.

2 stolpar tillsammmans (2 st tills): Gör ett omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i anvisad maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Symboler

** – Upprepa instruktioner mellan asteriskerna enligt anvisning.

() - maskor inom parenteser virkas i samma maska.

Allmänt

  • Vänd arbetet efter varje varv.
  • Den/de första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Färgbyte görs genom att göra sista genomdraget på maskan före färgbytet med den nya färgen.
  • Om maskan att virka i är en lm eller lmb så virkas det runt lm/lmb.

Beskrivning

(Diagram hittar du efter beskrivningen)

 

I den här delen så virkar vi fram och tillbaka endast på ena sidan av 2-lmb i mitten av föregående varv.

 

Byt till färg B!

 

Varv 93:

1 lm, virka 1 fm i varje m fram till 2-lmb,  1 fm i 2-lmb.

 

Varv 94:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, hö 2 m, 1 vm i nästa m *1 lm, hö 3 m, 1 vm i nästa m* upprepa fram till 6 m kvar på varvet. 1 lm, hö 3 m, 1 st i nästa m, 1 lm, 2 st tills i sista 2 m *

 

Varv 94

 

Varv 95:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m, 1 lm, *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i sista m.

Varv 96:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, *1 vm i nästa vm, 1 lm*  upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 97:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m,  *1 vm i nästa vm, 1 lm* upprepa tom sista vm på varvet. 1 st i sista m.

 

Varv 98:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 lm, 1 st i nästa m (i 1-lmb), *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom näst sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i nästa vm, 1 lm, 2 st tills i sista 2 m (ena m är sista stolpen i sista vm).

 

Varv 99: 2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m,  *1 lm, 1 vm i nästa vm* upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 1 st i sista 1-lmb, 1 lm, 1 st i sista m.

 

Varv 100:  

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i nästa m,  *1 lm, 1 vm i nästa vm*  upprepa tom sista vm på varvet. 1 lm, 2 st tills i sista 2 m.

 

Varv 100

Varv 101:

2 lm, virka 2 st tills i första 2 m, 1 st i varje m varvet ut.

[Efter varv 101: 75 m]

Varv 101

 

Varv 102-109: upprepa varv 94-100

[Efter varv 109: 63 m]

 

Varv 110-116: upprepa varv 94-101 igen.

 

 

Varv 117:

1 lm, virka 1 fm i varje m varvet ut.

[Efter varv 117: 52 m]

 

Del 5 färdig!

Diagram 

© 2023 Eddna