Läser in...

Nu är vi helt plötsligt framme vid sista delen av den här virkalongen. I den här delen ska vi virka färdigt toppen på väskan, lägga till handtag och sy ihop botten. Sen är väskan redo att tas med ut på äventyr 

Sommarväskan – DEL 4, varv 38-51

Förkortningar och specialmaskor

lm – Luftmaska st – Stolpe
m – Maska spikm – Spikmaska
fm – Fast maska bmb – Bakre maskbågen
hst – Halvstolpe 3mb – Tredje maskbågen

Spikmaska (spikm)  –  En spikmaska är inget annat än en lång fast maska. Dvs, den fasta maskan görs inte genom maskan på föregående varv utan i en maska eller emellan maskor på ett tidigare varv.


Spikmaska

 

Tredje maskbågen (3mb) –  Att virka i den tredje maskbågen betyder inget mer än att maskan som ska göras virkas enbart i den tredje maskbågen istället för genom de vanliga maskbågarna. Bilden nedan visar hur du hittar den tredje maskbågen.

När man virkar i den tredje maskbågen blir det en fin textur på framsidan av arbetet då båda de andra maskbågarna syns där i form av en kedja.


Tredje maskbågen

 

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska –
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Osynlig avslutning –
https://intheyarngarden.com/portfolio/osynlig-avslutning/

Symboler

**   –  Upprepa instruktioner mellan asteriskerna angett antal gånger. 

Allmänt

  • Den första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Om inget annat är beskrivet så avslutas varven med 1 sm i varvets första m eller med en osynlig avslutning om det är varv före färgbyte.
  • Varv före färgbyte avlutas med att ta av garnet, dra igenom och fästa lösa trådar.
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna.
  • I parentesen efter varvets beskrivning står antalet maskor som ska finnas efter avslutat varv.

Beskrivning

Byt till färg E!

Varv 38:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst )


Varv 38

 

Byt till färg D!

Varv 39:

Upprepa varv 38 men virka i 3mb.

(120 m, varav:120 hst )

Byt till färg C!

Varv 40:

Upprepa varv 38 men virka i  3mb.

(120 m, varav:120 hst )

Byt till färg B!

Varv 41:

Virkas i 3mb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.

1 fm i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 fm )


Varv 41

  

Byt till färg A!

Varv 42:

Upprepa varv 41 men virka i bmb.

(120 m, varav:120 fm )


Varv 42

 

Byt till färg B!

Varv 43:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.
Virka 1 fm i nästa m.

*Hoppa över 1 m, virka 1 spikm i m rakt nedan från varv 40, 1 fm var i nästa 2 m*

Upprepa från * till * varvet runt.

(120 m, varav: 80 fm och 40 spikm)

Tips: titta på maskbågarna på varv 40 för att se att spikmaskan hamnar rätt! Det ska vara 2 tomma maskbågar emellan varje spikmaska.


Varv 43

 

Byt till färg C!

Varv 44:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt. (120 m , 120 hst)

Byt till färg D!

Varv 45:

Upprepa varv 44 men virkas i 3mb.

(120 m, varav:120 hst )


Varv 45

 

För att handtagen ska hamna rätt på slutet så är det viktigt att påbörja varv 46 i en maska som är rakt ovanför en av topparna på varv 18, se bild nedan.


Placera första maskan på varv 46 rakt ovanför en av topparna på varav 18

 

Byt till färg E!

Varv 46:

Upprepa varv 44 men virkas i 3mb.

(120 m, varav:120 hst )

Varv 47:

Virkas i 3mb.

1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 fm ) 


Varv 47

 

Antalet maskor i luftmaskkedjan på varv 48 bestämmer hur långa handtag/axelremmar din väska kommer att få. Vill du ha kortare eller längre handtag än mönstret ger så minskar resp. ökar du antalet maskor på luftmaskkedjan.

Varv 48: 

1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm var i nästa 14 m, virka 100 lm, hoppa över 30 m1 fm var i nästa 30 m, virka 100 lm, hoppa över 30 m1 fm var i nästa 15 m.

(260 m, varav:60 fm och 200 lm ) 

Varv 48

 

Varv 49-51:

1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i varje m hela varvet runt.

(260 m, varav:260 fm)

Ta av garnet, dra igenom och fäst alla lösa trådar om du inte gjort det innan 


Efter varv 51 – Alla ändar är fästa

 

Sammansättning av väskans botten 

Nu har vi bara den sista detaljen kvar innan väskan är helt färdig. Sy samman botten!

Vräng hela arbetet så att du har avigsidan utåt. Platta ut väskan så att handtag och sidovikningar hamnar rätt. Sätt markörer längs med sömmen så att den inte rör på sig. Sy med kaststygn eller virka ihop hålet längst ner på väskan. Fäst lösa trådar.


Sy samman botten

 

Innan vi vränger tillbaka väskan så kan man om man vill sy snett över hörnena vid väskans botten för att få en en botten som inte är så fyrkantig.


Sy snett över de nedre hörnen före du vränger tillbaka väskan, om du vill ha en lite mindre kantig botten

  

Vräng väskan igen så att rätt sida är utåt. Nu är din Sommarväska färdig att tas med ut på äventyr 


Del 4 färdig!

 

Diagram


PsstGå med i vår Facebook-grupp Sommarväskan CAL – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna ditt arbete på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att använda hashtags #sommarväskanCAL #summerbagCAL

 

© 2024 Eddna