Läser in...

Vi fortsätter att virka vidare på vår sommarväska. I den här delen kommer vi att lägga till ännu mer snygg textur på utsidan av vår väska. Vi kommer bland annat att virka i den tredje maskbågen och använda spikmaskor. 

Sommarväskan – DEL 3, varv 24-37

Förkortningar och specialmaskor

m – Maska spikm – Spikmaska
fm – Fast maska bmb – Bakre maskbågen
hst – Halvstolpe 3mb – Tredje maskbågen
st – Stolpe  


Spikmaska (spikm)  –  En spikmaska är inget annat än en lång fast maska. Dvs, den fasta maskan görs inte genom maskan på föregående varv utan i en maska eller emellan maskor på ett tidigare varv.


Spikmaska

 

Tredje maskbågen (3mb) –  Att virka i den tredje maskbågen betyder inget mer än att maskan som ska göras virkas enbart i den tredje maskbågen istället för genom de vanliga maskbågarna. Bilden nedan visar hur du hittar den tredje maskbågen.

När man virkar i den tredje maskbågen blir det en fin textur på framsidan av arbetet då båda de andra maskbågarna syns där i form av en kedja.


Tredje maskbågen

 

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska –
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Osynlig avslutning –
https://intheyarngarden.com/portfolio/osynlig-avslutning/

Symboler

**   –  Upprepa instruktioner mellan asteriskerna angett antal gånger. 

Allmänt

  • Den första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Om inget annat är beskrivet så avslutas varven med 1 sm i varvets första m eller med en osynlig avslutning om det är varv före färgbyte.
  • Varv före färgbyte avlutas med att ta av garnet, dra igenom och fästa lösa trådar.
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna.
  • I parentesen efter varvets beskrivning står antalet maskor som ska finnas efter avslutat varv. 

Beskrivning

Byt till färg E!

Varv 24:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst)


Varv 24

  

Byt till färg D!

Varv 25:

Det här varvet virkas i den 3:e maskbågen (3mb)! Se beskrivning ovan.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst)

Byt till färg C!

Varv 26:

Virkas i 3mb.

Upprepa varv 25.

(120 m, varav:120 hst)

Byt till färg B!

Varv 27:

Virkas i den 3mb.

Upprepa varv 25.

(120 m, varav:120 hst) 


Varv 27

 

 

Byt till färg A!

Varv 28:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst )

Varv 28

 

Byt till färg B!

Varv 29:

Virkas i bmb, förutom spikmaskorna som virkas i båda maskbågarna.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.
Virka 1 fm i nästa m.

*Hoppa över 1 m och virka 1 spikm i m rakt nedan från varv 27,  1 fm var i nästa 2 m, hoppa över 1m och virka 1 spikm i m snett framåt från varv 27, 1 fm i nästa m,  hoppa över 1 m och virka 1 spikm i samma m som föregående spikm, 1 fm var i nästa 2 m*

Upprepa från *till* varvet ut.

(120 m, varav:45 spikm och 75 fm )

Tips: titta på maskbågarna på varv 27 för att se att spikmaskan hamnar rätt! Det ska vara 3 tomma maskbågar emellan varje spikmaska.


Varv 29

 


Varv 29

 

Byt till färg C!

Varv 30:

Virkas i bmb. 

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst )

Byt till färg D! 

Varv 31:

Upprepa varv 30 men virka i 3mb!

(120 m, varav:120 hst )

Byt till färg E!

Varv 32:

Upprepa varv 30 men virka i 3mb!

(120 m, varav:120 hst )


Varv 32

 

Byt till färg F!

Varv 33:

Virkas i 3mb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.

1 fm i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 fm )

Varv 34:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv. Virka 1 lm och 1 hst i samma maska eller gör 1 stående hst.

1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst )

Varv 35-37:

Upprepa varv 34, tre gånger men virka genom båda maskbågarna.

(120 m, varav:120 hst )


Del 3 färdig!

 

Diagram


PsstGå med i vår Facebook-grupp Sommarväskan CAL – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna ditt arbete på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att använda hashtags #sommarväskanCAL #summerbagCAL

© 2023 Eddna