Läser in...

Idag fortsätter vi äntligen med del 2 av sommarväskan. På första delen virkade vi en fint texturerad bottendel. Nu fortsätter vi vår resa mot en färdig väska med att lägga till zick-zack mönster. Vi kommer att använda oss av alla resterande färger i den här delen. 

Ett tips innan du börjar med del 2 är att studera hur man börjar ett varv med stående maska och gör en osynlig avslutning på ett varv. Att använda dessa istället för start och slut med luftmaskor och smygmaskor gör att skarven på väskan syns mindre. Länkar till beskrivning hittar du under ”förkortningar och specialmaskor” nedan.

Sommarväskan – DEL 2, varv 13-23

Förkortningar och specialmaskor

m – Maska st – Stolpe
lm – Luftmaska 2 hst tills – 2 halvstolpar tillsammans (beskrivning nedan)
sm – Smygmaska 2 st tills – 2 stolpar tillsammans (beskrivning nedan)
fm – Fast maska bmb – Bakre maskbågen
hst – Halvstolpe


2 hst tills 
 –  Gör ett omslag, stick ner virknålen i specificerad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), stick ner virknålen i nästa maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom alla öglorna på nålen.

2 st tills –  Gör ett omslag, stick ner virknålen i specificerad maska, dra upp en ögla (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen. Omslag, stick ner virknålen i nästa maska, dra upp en ögla (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Stående stolpe/halvstolpe/fast maska –
https://intheyarngarden.com/portfolio/staende-maskor/

Osynlig avslutning –
https://intheyarngarden.com/portfolio/osynlig-avslutning/

Symboler

**   –  Upprepa instruktioner mellan asteriskerna angett antal gånger.

Allmänt

  • Den första lm på varvet räknas inte som en maska utan virkas för att komma upp i höjd på det nya varvet.
  • Om inget annat är beskrivet så avslutas varven med 1 sm i varvets första m eller med en osynlig avslutning om det är varv före färgbyte.
  • Varv före färgbyte avlutas med att ta av garnet, dra igenom och fästa lösa trådar.
  • Om inget annat är beskrivet så virkas maskorna genom båda maskbågarna.
  • I parentesen efter varvets beskrivning står antalet maskor som ska finnas efter avslutat varv.

Beskrivning

Byt till färg B!

Varv 13:

Det här varvet virkas endast i bakre maskbågen (bmb)! 

Börja i mittersta stolpen på någon av grupperna med 3 st.
Virka 3 lm (räknas som 1 st) eller gör en stående st. Virka 1 st i samma maska.

*1 st var i nästa 8 m, 2 st tills 1 st i nästa m, 2 st tills, 1 st var i nästa 8 m, 3 st i nästa m *

Upprepa *  till * gånger, hoppa över sista 3 st på sista upprepningen. Virka istället 1 st i samma m som de 2 inledande st på varvet.

(132 m, varav:120 st och 12 x 2 st tills)


Varv 13

Varv 14-15:

Upprepa varv 13 två gånger men virka nu genom båda maskbågarna.

(132 m, varav:120 st och 12 x 2 st tills)

Byt till färg C!

Varv 16:

Upprepa varv 13, men virka endast i bmb!

(132 m, varav:120 st och 12 x 2 st tills)


Varv 16

Byt till färg D!

Varv 17:  

Virkas i bmb.

Börja i mittersta stolpen på någon av grupperna med 3 st.
Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.

*1 fm var i nästa m, 1 hst var i nästa 3 m, 1 fm var i nästa 10 m *

Upprepa * till* 6 gånger, hoppa över sista fm sista gången.

(132 m, varav: 18 hst och 114 fm)


Varv 17

Byt till färg E!

Varv 18:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv.
Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.

*1 fm var i nästa m, 2 hst tills 1 hst i nästa, 2 hst tills, 1 fm var i nästa 9 m *

Upprepa * till* 6 gånger, hoppa över sista fm sista gången.

(120 m, varav:12 hst tills, 6 hst och 102 fm)


Varv 18

Byt till färg F!

Varv 19:

Virkas i bmb.

Börja i första m från föregående varv.
Virka 1 lm och 1 fm i samma maska eller gör 1 stående fm.

*1 fm var i nästa 5 m, 1 hst var i nästa 9 m, 1 fm var i nästa 6 m*

Upprepa *till* 6 gånger, hoppa över sista fm sista gången.

(120 m, varav: 54 hst och 66 fm)


Varv 19

Varv 20-23:

1 lm,  1 hst i varje m hela varvet runt.

(120 m, varav:120 hst )


Del 2 färdig!

Diagram


PsstGå med i vår Facebook-grupp Sommarväskan CAL – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna ditt arbete på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att använda hashtags #sommarväskanCAL #summerbagCAL

 

© 2024 Eddna