Läser in...

Det har blivit dags att sätta stickorna i hälen! Rosensockan ska förses med en flätstickad sådan i klassisk stil. Eftersom hälen stickas nedifrån och upp, använder vi oss av kortvarv och lindade maskor för att forma hälpartiet. 

Flätmönstret på bakkappan bildar en fin helhet med ovansidan. Den flätstickade hälen förstärker också den romantiska sommarkänslan! Som en slingrande rosenranka växer flätorna upp längs med hälen.


Förklaringar

Kortvarv med lindade m: Kortvarv innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen.

Så här lindas en maska:

På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

OBS! Se gärna filmen om kortvarv och lindade maskor här nedan:

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).

Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet.)

Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.

Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.

Flätmönster för hälkappa:

S/M:

Varv 1 och alla aviga varv: 1 rm, *5 am, 2 rm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 5 am, 1 rm.

Varv 2: 1 am, *fl 1 rm v, 3 rm, 2 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, fl 1 rm v, 3 rm, 1 am

Varv 4: 1 am, *1 rm, fl 1 rm v, 2 rm, 2 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 1 rm, fl 1 rm v, 2 rm, 1 am.

Varv 6: 1 am, *2 rm, fl 1 rm v, 1 rm, 2 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 rm, fl 1 rm v, 1 rm, 1 am.

Varv 8: 1 am, *3 rm, fl 1 rm v, 2 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 3 rm, fl 1 rm v, 1 am.

Upprepa varv 1-8 för att åstadkomma flätmönstret.

L/XL:

Varv 1 och alla aviga varv: 2 rm, *5 am, 3 rm* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 5 am, 2 rm.

Varv 2: 2 am, *fl 1 rm v, 3 rm, 3 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, fl 1 rm v, 3 rm, 2 am.

Varv 4: 2 am, *1 rm, fl 1 rm v, 2 rm, 3 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 1 rm, fl 1 rm v, 2 rm, 2 am.

Varv 6: 2 am, *2 rm, fl 1 rm v, 1 rm, 3 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 2 rm, fl 1 rm v, 1 rm, 2 am

Varv 8: 2 am, *3 rm, fl 1 rm v, 3 am* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, 3 rm, fl 1 rm v, 2 am.

Upprepa varv 1-8 för att åstadkomma flätmönstret.

ROSENSOCKAN – Del 3

KILPARTI

Varv 1: Ovansida: Fortsätt i flätmönster enligt beskrivning i del 2, genom att upprepa varv 1-8 som tidigare med utgångspunkt från det varv som avslutade del 2. Undersida: Sticka 1 rm, öka 1v, sticka rm till 1 m återstår, öka 1h, 1 rm.

Varv 2: Flätstickning på ovansidan, slätstickning på undersidan.

Upprepa varv 1-2 till du har följande antal maskor på undersidan: 52 (57) m.

Sticka ytterligare ett varv med flätmönster på ovansidan och slätstickning på undersidan.

Sticka sedan enbart ovansidans flätmönster. (= Maska 1-30 (1-35). 

Nu är det dags att sticka hälen.

HÄLPARTI

Observera att hälen stickas fram och tillbaka med kortvarv och lindade maskor. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen!

Vi arbetar enbart med undersidans m. Sätt ut 4 markörer med följande placering:

M1 efter 11:e (11:e) m.

M2 efter 22:a (24:e) m.

M3 efter 30:e (33:e) m.

M4 efter 41:a (46:e) m.

Mellan M1 och M4 har du då de 30 (35) m som sedan blir hälkappan.

Mellan M2 och M3 har du de mittersta 8 (9) m som blir mitt bak på hälspetsen.

Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår före M4, linda maska, vänd.

Varv 2 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår före M1, linda maska, vänd.

Varv 3 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Varv 4 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta 8 (9) m innanför M2 och M3 ska inte lindas.

Nästa varv (Rätsida): Sticka 8 (9) rm. Sticka alla lindade maskorna enligt förklaringar för räta varv, fram till M4. Vänd.

Nästa varv (Avigsida): Lyft 1 am, am fram till de lindade m (efter M2), sticka alla lindade maskor enligt förklaringarna för avigt varv, fram till M1.

HÄLKAPPA

Samtidigt som den raka hälkappan stickas med flätmönster, så stickar man ihop hälkilens m med hälkappans sidor.

Varv 1 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm samtidigt som du spänner garnet, sticka rm fram till 1 m före M4, 2 rm tills i bakre mb.

Varv 2 (avigsida): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka flätmönster (se förklaringar och börja från varv 1 i flätmönstret) fram till 1 m före M1, 2 am tills.

Ta bort markörerna.

Varv 3 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka flätmönster fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 rm tills i bakre mb (= 1 m före + 1 m efter det lilla glapp som uppstått vid vändningen).

Varv 4 (avigsida): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka flätmönster fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 am tills (1 m före + 1 m efter glappet).

Upprepa varv 3-4 till alla kilmaskor är slut efter hoptagningen på ett varv från rätsidan. Fortsätt sedan sticka runt hela vristen.

Nästa varv: Ovansida: Flätmönster enligt beskrivningen i del 2. Under-/baksida: 2 rm tills, 28 (33) m i flätmönster som tidigare, men enligt samma princip som i del 2 då det stickas i rundstickning, 1 rm.

Du har nu återigen det antal m du började med och hälen är klar!

Endast S/M: Sticka ytterligare 4 varv i flätstickning runt hela vristen, men den första och sista maskan på baksidan stickas rät som tidigare.

Samtliga storlekar: Sticka avslutningsvis 1 varv i slätstickning.


Psst! Gå med i vår Facebook-grupp Rosensockan KAL – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna ditt arbete på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att hashtagga med #rosensockan och #sockofroses !

© 2024 Eddna