Läser in...

Idag ska vi ta oss an hälen på vår påsksocka!

Förklaringar:

När du stickar hälen ska du sticka kortvarv. Det innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen.

Se även vår instruktionsfilm om kortvarvshäl med lindade maskor.

Så här lindas en maska:
På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. Tråden ligger nu runtom maskan.

På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. Tråden ligger nu runtom maskan.

Sticka lindad maska:
När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden – rm på rätsidan och am på avigsidan.

HÄL

Stickas med bottenfärgen, över hälften av sockans maskor = 26(28)30(32)32 m.

Observera att hälen stickas fram och tillbaka. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.

Varv 1 (rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår, linda maska, vänd.
Varv 2 (avigsida): Sticka am till 1 maska återstår, linda maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan (= den maska som lindades) från föregående varv, linda maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utom 8(10)10(12)12 är lindade.

Fram till denna punkt blir varven kortare och kortare. Nu ska andra delen av hälen stickas och då blir varven längre och längre.

Varv 1: Sticka rm till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan rät (se förklaringar), linda nästa maska (den är redan lindad från tidigare och blir nu dubbellindad), vänd.
Varv 2: Sticka am till du når den första lindade maskan, sticka den lindade maskan avig (se förklaringar), linda nästa maska (blir också dubbellindad), vänd.
Varv 3: Sticka rm till nästa dubbellindade maska, lyft upp och sticka ihop båda de lindade omtagen med m rätt, linda nästa maska (blir dubbellindad), vänd.
Varv 4: Sticka am till nästa dubbellindade maska, lyft upp och sticka ihop båda de lindade omtagen med m avigt, linda nästa maska (blir dubbellindad), vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till du lindat de yttersta av hälmaskorna = 26(28)30(32)32.

Sticka 2 varv runt och tänk på att lyfta upp och sticka de resterande lindningarna i ytterkanten av hälen.

Sticka ytterligare 1 varv.

 

© 2024 Eddna