Läser in...

Hjärtligt välkommen till vår virkskola för nybörjare!

Här behöver du inga förkunskaper, utan bara en vilja att virka.

I denna första lektion kommer vi gå igenom hur man kommer igång med virkning. Du får öva på luftmaskorfasta maskor och att virka fram och tillbaka. 

 

Nu börjar vi!

1. Gör en ögla

Det första du ska göra är en ögla.

Sätt virknålen i öglan och dra åt lätt, virknålen ska inte sitta fast i öglan utan glida lätt, men utan att öglan är för stor.

2. Hur man håller

Låt garnet från nystanet ligga över pekfingret. Jag brukar hålla fast garnet med lillfingret och ringfingret och styra med långfingret. Med det greppet bestämmer jag hur löst eller hårt jag släpper efter garnet till virknålen. Arbetet, d.v.s. resultatet av din virkning (hittills bara öglan), håller du mellan tummen och pekfingret.

Virknålen kan man hålla på olika sätt. Jag håller den vanligtvis som en penna (se bilden ovan).

Man kan även hålla virknålen med handen ovanifrån (se bild nedan).

Prova gärna lite olika grepp och gör det som känns bäst för dig.

3. Virka luftmaskor

Håll fast öglans knut med tummen, så öglan inte dras åt när du ska göra första maskan.

Gör ett omtag om garntråden. Det betyder att du hämtar garn med virknålens krok genom att låta virknålen gå under garnet på pekfingret, framifrån och bakåt (bort från dig), sedan uppåt. Dra garnet med kroken mot öglan…

 

…och dra garnet på virknålen (omtaget) igenom öglan.

Du har nu gjort din första luftmaska!


1 luftmaska klar!

 

*Gör ett nytt omtag om garntråden och dra igenom maskan på virknålen = 1 luftmaska*.

Upprepa *-* till önskat antal luftmaskor. (*-* betyder att du ska göra det som står mellan tecknen.)

En rad med luftmaskor brukar kallas luftmaskkedja (lm-kedja).

 

ÖVA på att göra jämna luftmaskor. Testa att hålla garnet hårdare och lösare. Försök hålla samma sträckning hela tiden för att få jämna maskor.

ÖVA på luftmaskor tills du känner att du vill gå vidare.

Förkortning

lm=luftmaska/luftmaskor

4. Att räkna luftmaskor

Gör en ögla och virka 11 luftmaskor.

Räkna maskorna. Varje ögla = 1 luftmaska. Öglan på virknålen räknas inte.


Öglan på virknålen räknas inte!

 

5. Virka fasta maskor

Virka 11 lm.

Nu ska du virka ett varv med fasta maskor (=varv 1).

Den första lm, närmast virknålen, hoppar du över.

I 2:a luftmaskan från nålen gör du ett nedtag, d.v.s. du sticker ner virknålen genom luftmaskan.

I nedtaget ska du ha två trådar av luftmaskan på ovansidan av virknålen, och en tråd under.

Gör ett omtag om garntråden (lika som för luftmaskan)…

…och dra upp tråden genom luftmaskan. Dra upp tråden lagom mycket, så att du kan hålla virknålen vågrät. Här är det övning som gäller, hur mycket man ska släppa efter på garnet. Det ska inte strama och inte heller bli bubbligt.

Du har nu två öglor på virknålen.

Gör ett nytt omtag…

…och dra garnet genom båda öglorna på virknålen. Nu har du gjort din första fasta maska!


1 fast maska klar!

 


1:a fasta maskan!

 

Fortsätt med fasta maskor hela varv 1:

*Gör ett nedtag i nästa luftmaska, gör ett omtag om garntråden och dra igenom luftmaskan (= 2 öglor på virknålen), gör ett nytt omtag, och dra garnet genom båda öglorna*. Upprepa *-* i varje luftmaska. Du ska då få 10 fasta maskor. Se punkt 7 hur du kontrollräknar.


Ett varv med tio fasta maskor.

 

Förkortning

fm=fast maska/fasta maskor

6. Att vända

När man virkar en platt fyrkantig ruta, t.ex. grytlappar, är det vanligaste att virka fram och tillbaka. Det innebär att man virkar ett varv (en rad), vänder arbetet och virkar nästa varv ovanför.

För att virka nästa varv (varv 2), vänder du arbetet. Vänd vågrätt så du fortfarande har luftmaskekedjan nedåt. Maskan på virknålen vrids lite. Garnet ska vara bakom arbetet.

Virka sedan 1 lm (= vändmaska). Detta gör man i början av varje varv för att komma upp i höjd inför de fasta maskorna (på första varvet var det den 11:e lm som blev vändmaska).


1 luftmaska = vändmaska.

 

Sedan virkar du första fasta maskan: Gör ett nedtag mitt emellan föregående varvs sista och näst sista fasta maska.

Förra varvets ögla, dvs två trådar ska vara ovanför virknålen vid nedtaget. Dessa trådar kallas maskbågar.


Nedtag i båda maskbågarna.

 

Gör ett omtag, dra garnet genom maskbågarna (= 2 öglor på virknålen).

Gör ett nytt omtag…

…och dra garnet genom båda öglorna på virknålen.


Varv 2: 1 fast maska klar!

 

Fortsätt virka fasta maskor med nedtag mellan varje maska på föregående varv.


Varv 2: 3 fasta maskor.

 

Du får total 10 fasta maskor även på varv 2.

*Vänd (lika som förut) och fortsätt med nästa varv: 1 luftmaska, 10 fasta maskor.* Upprepa *-*.

Man vänder alltid åt samma håll.

ÖVA på att virka fasta maskor och vända tills du känner dig redo att gå vidare.

7. Att räkna fasta maskor

Det enklaste sättet att räkna fasta maskor på är att titta på ovansidan av arbetet, d.v.s. raden med öglor som bildas. Detta funkar bara för det senast virkade varvet.

Uppifrån ser det ut som en luftmaskkedja. 1 ögla = 1 fm. Öglan på virknålen räknas inte.


Öglan på virknålen räknas inte.

 

Man kan också räkna fasta maskor från sidan, vilket kan behövas när man virkat några varv. Då får man räkna ”V:n” (se bild nedan). 1 ”V” = 1 fm. Detta gäller från rätsidan.

När man virkar fram och tillbaka, så som vi lärt oss nu, blir V:t växelvis på ena och andra sidan. På avigsidan blir det då ett uppochnedvänt V.

8. Att räkna varv

Luftmaskorna som man startar med brukar inte räknas som ett varv, utan mer som uppläggning av maskor, så att man kan starta.

När man virkar fram och tillbaka, så som vi gjort nu, blir det ingen riktig rätsida och avigsida, eftersom maskornas baksida kommer på båda sidorna, vartannat varv.

Varv 1 = det första varvet med fasta maskor.

9. Att förstå beskrivningar

Det du nu har gjort brukar se ut så här i en virkbeskrivning:

——————

Virka 11 lm.
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 1 fm i varje lm = 10 fm. Vänd.
Varv 2: Virka 1 lm, fm i fm = 10 fm. Vänd.

—————–

I början av en virkbeskrivning kan det ibland stå så här:

Nedtag i båda maskbågarna om inget annat anges.

Då betyder det att man virkar fasta maskor som vi lärt oss här.

10. Tips

När du virkat några varv fasta maskor och tycker att uppläggningsvarvet (luftmaskkedjan) blir bredare än resten av arbetet kan du prova att göra lm-kedjan med en finare virknål, alltså gå ner ½-1 nummer i grovlek. När du sen börjar virka fasta maskor (varv 1) byter du till den ordinarie virknålen.

En viss skillnad/hopdragning går att blocka ut efteråt. Blocka betyder att man spänner upp rutan, fuktar den och låter den torka. Den formas när den torkar. Mer om det senare.

Överkurs

Man kan virka med nedtag i enbart främre eller enbart bakre maskbågen. Virkar man fasta maskor i bakre maskbågen får man en randad effekt på framsidan, alltså på vartannat varv när man virkar fram och tillbaka. Virkar man fasta maskor i främre maskbågen blir randen på baksidan. Vill man ha ränder bara på ena sidan kan man alltså virka växelvis i främre och bakre maskbågen vartannat varv.

Att virka i bakre maskbågen kan vara praktiskt när man vill att arbetet ska vinkla sig, t.ex. om man virkar en ask.

Prova gärna och se vad som händer!

Förkortning

mb = maskbåge/maskbågar

—————————————————————————-

Det var allt för denna gång.

Nästa lektion kommer om en vecka, då är det bra om du har några olika färger på garnet.

Men innan dess kommer vi ge dig ett mönster på en grytlapp som du klarar med bara kunskapen från idag!

Lycka till!

Här hittar du del 2 >>

 

 

© 2024 Eddna