Läser in...

Glad tredje advent!

Så mysigt det ska bli att sticka vidare på Julvanten 2019, tillsammans med er. Dagens utmaning är tumkil och hand! Tumkilen följer handens livslinje - vilket ger extra god passform. Ovansidan av handen pryds av ett strukturmönster som består av knutmaskor. (Låter det svårt? Ingen fara, jag visar hur dessa görs i en särskild video!) 

Några viktiga ord om tumkilen: Livslinje-tummen bygger på en annan slags konstruktion än vad ”vanliga” tumkilar gör. Istället för att öka i var sida av kilen, vartannat varv, så ökar man här på varje varv vid en och samma punkt. De maskor som tillkommer via ökningarna bildar handen - medan de redan befintliga maskorna bildar tumme. Det är även det, något som skiljer livslinjetummen från hur en ”vanlig” tumkil är konstruerad. Observera också att ökningen görs innan markören flyttas på vänster vante, och efter att markören flyttas på höger vante! Det är viktigt att göra skillnad på det.

FÖRKLARINGAR

Öka 1 maska vänster = ö1mv = Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen. Filmguide httar du här.

Öka 1 maska höger = ö1mh = Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät. Filmguide hittar du här.

Flytta markör = Flytta markören från vänster sticka till höger sticka, när du ”passerar” den.

Snöflinga” - strukturmönster

(Mönstret är delbart med 4 m + 3 m.)

Knutmaska = km = Sticka in stickan mitt i maskan under följande maska på vänster sticka, drag garnet genom maskan till en ny maska och sätt den på vänster sticka, sticka den upplockade maskan rät och sedan den ”ordinarie” maskan rät, dra sist av allt den första av de två stickade maskorna över den andra.

Varv 1: Räta maskor.
Varv 2: Räta maskor.
Varv 3: 3 rm, *gör en km, 3 rm* upprepa från *-*.
Varv 4: Räta maskor.
Varv 5: 1 rm, *gör en km, 3 rm* upprepa från *-* till 2 maskor återstår, 1 km, 1 rm.

Upprepa sedan varv 2-5 för strukturmönster.

VÄNSTER VANTE

Med BF och strumpstickor 2,5 mm: Sticka 1 varv räta maskor.

Minskningsvarv: *2 rm tills, 8 rm* upprepa från *-* varvet runt = 54 m

Nu stickas strukturmönstret ”Snöflinga” på vantens ovansida (maska 1-27) och slätstickning (=räta maskor samtliga varv vid rundstickning) på undersidan (maska 28-54).

Sticka 4 varv med strukturmönster på ovansidan och slätstickning på undersidan, som beskrivet ovan. Fortsätt sedan med strukturmönstret parallellt med att tumkilen stickas på undersidan enligt nedanstående beskrivning: 

TUMKIL - LIVSLINJE

Varv 1: Sticka tills 23 maskor återstår på varvet (strukturmönster på ovansidan - sedan slätstickning), placera ut en markör (OBS! Markören placeras på stickan), sticka sedan varvet ut.

Varv 2–24 (ökningsvarv): Sticka strukturmönster från maska 1-27, sticka sedan slätstickning till markören, ö1mh (se Förklaringar), flytta markör, sticka slätstickning varvet ut. Upprepa öknings­varvet totalt 23 ggr.

Varv 25: Placera de föregående 22 maskorna (= tum­maskor) på en maskhållare eller på en garnände, sticka till markören och ta bort den. 

Varv 26: 2 rm tills (= maskorna före och efter tumkilen), sticka sedan varvet runt enligt diagram = 54 m

HAND

Sticka strukturmönster på ovansidan och slätstickning på undersidan til vanten mäter 9 cm från tumkilens avslut. (Eller till vanten mäter 3 cm mindre än önskad längd.)

Minskningsvarv för vantens topp: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka strukturmönster till dess att 3 m åter­ står på ovansidan: 2 rm tills, 1 rm. Vantens undersida 1rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på Undersidan: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats.

Upprepa minskningsvarvet vartannat varv 2 ggr, och sedan varje varv till dess att 10 m återstår. Ta av garnet och trä tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst lösa trådar.

HÖGER VANTE

Med BF och strumpstickor 2,5 mm: Sticka 1 varv räta maskor.

Minskningsvarv: *2 rm tills, 8 rm* upprepa från *-* varvet runt = 54 m

Nu stickas slätstickning (=räta maskor samtliga varv vid rundstickning) på vantens ovansida (maska 1-27) och strukturmönstret ”Snöflinga” på undersidan (maska 28-54).

Sticka 4 varv med slätstickning på ovansidan och strukturmönster på undersidan, som beskrivet ovan. Fortsätt sedan med strukturmönstret parallet med att tumkilen stickas på ovansidan  enligt nedanstående beskrivning:

TUMKIL - LIVSLINJE

Varv 1: Sticka 23 rm, placera ut en markör, sticka 4 rm (=resterande maskor på ovansidan), sticka sedan strukturmönster på undersidan.

Varv 2–24 (ökningsvarv): Sticka 23 m, flytta markör, ö1mv, sticka resterande maskor på ovansidan och strukturmönster på undersidan. Upprepa ökningsvarvet totalt 23 ggr.

Varv 25: Sticka 23 m, placera de föregående 22 mas­korna på en maskhållare eller på en garnände, ta bort markör, sticka varvet ut.

Varv 26: Lyft tumkilens 1:a m, sticka maskan efter tumkilen rät och drag sedan den lyfta maskan över den stickade. Sticka sedan varvet ut  = 54 m.

HAND

Sticka slätstickning på ovansidan och strukturmönster på undersidan till vanten mäter 9 cm från tumkilens avslut. (Eller till vanten mäter 3 cm mindre än önskad längd.)

Minskningsvarv för vantens topp: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m åter­ står på ovansidan: 2 rm tills, 1 rm. Vantens undersida 1rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka strukturmönster till dess att 3 m återstår på Undersidan: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats.

Upprepa minskningsvarvet vartannat varv 2 ggr, och sedan varje varv till dess att 10 m återstår. Ta av garnet och trä tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst lösa trådar.

Psst! Gå med i vår Facebook-grupp Julvanten – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna ditt arbete på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att hashtagga med #julvanten2019 !

© 2024 Eddna