Läser in...

Så där, då har vi klarat av skaftet och de fyra delarna med flerfärgsstickningen. Nu förtjänar vi en mer avslappnad stickning – med en färg. Vi ska sticka häl och fot, men innan vi börjar ska du få göra några val som gör din socka ännu mer personlig.

Läs noga igenom allt innan du sätter igång!
Det ser ut att vara mycket, men du väljer ut den informationen som gäller för dig.

Redan i förra delen fick du välja om du ville avsluta flätan eller om du vill fortsätta med den ner över hälen. Du har också valt om du vill sticka foten i samma färg som flätan (fg 1) eller en annan av färgerna. I del 5 kunde du i och med det avgöra hur övergången i vristen skulle se ut.

Nu har vi ytterligare ett beslut att fatta: Vilken typ av häl vill du göra?

Vi visar här två olika hälar: Klassisk häl med kil och häl med lindade maskor.


Klassisk häl med kil


Häl med lindade maskor

Häl

Har du avslutat flätan i del 5: Då har du nu (46)50(50)58 m kvar. Flätans återstående 3 m stickas härifrån enbart i slätst.
Vill du fortsätta med flätan ner på hälen: Då ska du ha de 6 m i flätan kvar och totalt (49)53(53)61 m.

Ta av garnet i den/de färger du har avslutat och fäst trådarna.

Fotstorlekar: (34-35)36-37(38-39)40-41

Hälmaskor

Dela upp maskorna så du har hälften bak och hälften fram, utgå från m mitt fram och m mitt bak. Sätt gärna markörer för m mitt bak och m mitt fram, samt i sidorna (där blir mitten mellan två m).
Utan fläta: (23)25(25)29 m fram och lika många bak.
Med fläta: (23)25(25)29 m fram och (26)28(28)32 m bak.

För dig som stickar med magic loop: Nu kan det vara smidigare att använda strumpstickor eller jumperstickor över hälpartiet. De vilande m kan sitta kvar på rundstickan.
För dig som stickar med strumpstickor: Sätt de bakre m på en strumpsticka, de främre m kan sitta kvar på strumpstickor och vila.

Stickar du flätan över hälen: Fortsätt som tidigare med flätvarv. Sno de två färgerna om varann både före och efter flätan varje varv. På näst sista v (från rätsidan) minskas flätans 6 m till 3 m: Sticka 2 rm tills, 2 rm tills i bakre mb, 1 ödhpt. Ta av flätans garn och fäst tråden. Sticka sista v i fotens färg.

Nu följer beskrivningen för de olika hälarna.


Klassisk häl med kil

Fler detaljerade bilder på häl med kil hittar du i vår sockskola >

Hälkappa

De bakre m = hälkappa.
Du befinner dig nu efter flätan, på rätsidan. Fortsätt sticka ut till ena sidmarkören (till vänster på bilden) = varv 1 på hälkappan.
Sticka slätstickning fram och tillbaka över hälkappan i totalt (20)20(22)22 v (sista v = avigs).

På nästa v (= rätsidan) påbörjas kortvarv och hoptagningar:
Varv 1: Sticka 14(15)15(16) rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 2: Lyft 1 m avigt, sticka 5 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 3: Lyft 1 m, sticka 6 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 4: Lyft 1 m avigt, sticka 7 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 5: Lyft 1 m, sticka 8 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 6: Lyft 1 m avigt, sticka 9 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 7: Lyft 1 m, sticka 10 rm, 2 rm tills i bakre mb, 1 rm (vänd)
Varv 8: Lyft 1 m avigt, sticka 11 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 9: Lyft 1 m, sticka 12 rm, 2 rm tills i bakre mb. Strl 34-36: Vänd. Strl 37-41: 1 rm (vänd)
Varv 10: Lyft 1 m avigt. Strl 34-36: Sticka 12 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13.
              Strl 37-39: Sticka 12 am, 2 am tills, 1 am. Fortsätt med v 13.
              Strl 40-41: Sticka 13 am, 2 am tills, 1 am (vänd)
Varv 11: Lyft 1 m, sticka 14 rm, 2 rm tills i bakre mb (vänd)
Varv 12: Lyft 1 m avigt, sticka 14 am, 2 am tills. Fortsätt med v 13.
Varv 13 (= rätsidan): Nu är sidmaskorna slut på båda sidorna. Vänd och sticka slätst över hälkappans m.

Hälkil

Plocka upp (13)13(14)14 m på sockans högra sida (till vänster om hälkappan i stickningsriktningen), sticka slätst över de vilande m på fotens ovansida, plocka upp (13)13(14)14 m på sockans vänstra sida, samt sticka rest m över hälen. Sticka ytterligare 1 v slätst.
Sätt markörer mellan de upplockade m och m på fotens ovansida = sidmarkörer.
På nästa v minskas i sidorna. Det är de upplockade m som minskas (se bild nedan):
I sockans högra sida: Sticka de 2 sista m tills rätt.
I sockans vänstra sida: Lyft 1:a m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade (1 ödhpt).
Detta upprepas vartannat v till (46)50(50)58 m återstår.

Fördela maskorna så det känns bra. Det enda du behöver hålla reda på är var och när du ska göra minskningarna på kilen.


Häl med lindade maskor

Så här lindas en maska: 
På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över maskan som ska lindas på höger sticka. Lägg tillbaka tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka.
På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över maskan som ska lindas på höger sticka. Lägg tillbaka tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka.
När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.


Lindad maska på rätsidan.


Lindad maska på avigsidan.

 

Du befinner dig nu efter flätan, på rätsidan.

Varv 1 (rätsida): Sticka rm till 1 m återstår, linda maska, vänd.
Varv 2 (avigsida): Sticka am 1 m återstår, linda maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utom (5)7(7)7 är lindade.

Fram till denna punkt blir varven kortare och kortare.
Nu ska andra delen av hälen stickas och då blir varven längre och längre.

Varv 1 (rätsida): Sticka rm till du når den första lindade maskan, lyft upp och sticka ihop den lindade maskan rät med den lindade tråden (se förklaring ovan), linda nästa maska, vänd.
Varv 2 (avigsida): Sticka am till du når den första lindade maskan, lyft upp och sticka ihop den lindade maskan avig med den lindade tråden, linda nästa maska, vänd.
Varv 3: Sticka rm till nästa lindade maska, lyft upp båda de lindade trådarna och sticka ihop dem med den lindade maskan, linda nästa maska, vänd.
Varv 4: Sticka am till nästa lindade maska, lyft upp båda de lindade trådarna och sticka ihop dem med den lindade maskan avigt, linda nästa maska, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor är stickade igen. Nu ska det finnas (23)25(25)29 hälmaskor på stickan.
Sticka rm över den färdiga hälens maskor.


Fot

Sticka rakt till hela foten mäter ca (18)19(20)21 cm.
Prova sockan: Minskningarna i sidorna kommer att stickas över (9)10(10)11 v, så här kan du räkna ut hur långt det är kvar på tån och om det kommer passa. Mät det antal v som gäller för din storlek, på den stickade foten, så vet du hur lång tån blir och när du ska börja med intagningarna för tån.

Intagningar för tån:
Flytta upp sidmarkörerna.
Fördela gärna m över stickorna så du har en ovansida och en undersida av sockan, ex. sticka 1 och 2 = ovansida, 3 och 4 = undersida. Med magic loop har du en sticka över och en under.
Före sidm: Sticka fram till 3 m före sidm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade, 1 rm.
Efter sidm: Sticka 1 rm, 2 rm tills.
Du minskar 4 m varje minskningsvarv, 2 m i var sida. I var sida mellan intagningarna har du 2 m.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v till det återstår (10)10(10)14 m på stickorna.

Alternativ: Vill du ha en nättare intagning för tån kan du göra intagningarna i de yttersta m istället. Så här:
Före sidm: Sticka fram till 2 m före sidm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.
Efter sidm: Sticka de 2 första m rm tills.

Nu kan du välja att göra rak eller rund tå.

Rund tå

Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

Rak tå

För över maskorna på 2 stickor, vänd arbetet så att avigsidan kommer ut. Detta görs enkelt på rundsticka eller så kan du sätta m på maskhållare eller säkerhetsnålar medan du vänder sockan ut och in.

Sticka ihop och maska av enligt bildbeskrivningen:

Hurra! Nu är din socka klar!

Vill du piffa sockan lite extra kommer Maja att visa lite broderier nästa vecka.

 

Alla delar i Järbosockan >

Psst… I vår Facebook-grupp Vi som stickar Järbosockan delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna din socka på Facebook och Instagram (@jarbogarn), hashtagga #järbosockan.

 

© 2024 Eddna