Läser in...

Kommer ni ihåg Kammebornias fina sockor?

De heter I Heart Harvest Socks och designen står Shelley Stone för, och vi har fått hennes tillåtelse att översätta och publicera mönstret. Du stickar dem med fördel i Junior Raggi.

Design: Shelley Stone, “Spinninstone” på RaverlyPalouse Yarn Company, USA

Foto: Pia Kammeborn

Översättning: Maja Karlsson

Storlekar: Vuxen: Small (Medium) Large

(Observera att sockornas resårstruktur är väldigt stretchig. Därför är respektive storlek väldigt flexibel.)

GarnJunior Raggi

Garnåtgång: Ca 80 (100) 120 g

Strumpstickor: Nr 2,25

Tillbehör: 2 stickmarkörer

Stickfasthet: 32 m = 10 cm på stickor nr i slätstickning

I HEART HARVEST SOCKS

Lägg upp för mudd

Mudd: Lägg upp 66 (75) 81 m och fördela jämnt över 3 stickor. Börja nu sticka runt, försiktigt så att inte arbetet blir vridet: 1:a stickan: *Sticka resår (2 rm, 1 am) till 1 m återstår på stickan, 1 am*, upprepa från *-* på de andra två stickorna. Fortsätt sedan att sticka resår så här till arbetet mäter 5 cm.

Skaft: 1:a stickan: *Sticka resår (2 rm, 1 am) till 2 m återstår på stickan, 2 am tills* upprepa från *-* på de andra 2 stickorna = 63 (72) 78 m.

Fortsätt att sticka resår (2 rm, 1 am) till skaftet har nått önskad längd (ca 20 cm).

HÄLKAPPA

Omfördela maskorna så här: ½ av det totala maskantalet ska placeras på 1:a stickan (= hälsticka), 1/4 av maskantalet ska placeras på den 2:a stickan och 1/4 av maskantalet ska placeras på den 3:e stickan. Flytta sedan den sista am från hälstickan till den närliggande stickan, för att resåren ska bli symmetrisk. Nu ska det finnas 29 (35) 38 m på hälstickan.

Hälkappan stickas på en sticka (hälstickan) med ca hälften av maskorna. Arbeta fram och tillbaka på hälstickan, i resår samt med ett förstärkande strukturmönster – Resårmönster med hälförstärkning:

Varv 1 (AS): Lyft 1 m, 1 am, *1 rm, lyft 1 m, 1 am* upprepa från *-* till 3 m återstår, 1 rm, 2 am.

Varv 2 (RS): Lyft 1 m, 1 rm, 1 am, *2 rm, 1 am* upprepa från *-* till 2 m återstår), 2 rm.

Varv 3 (AS): Lyft 1 m, 1 am, *1 rm, 1 am, 1 am* upprepa från *-* till 3 m återstår, 1 rm, 2 am.

Varv 4 (RS): Som varv 2.

Upprepa dess 4 varv till du har stickat lika många varv som hälen har m, sluta med ett varv på RS = 30 (36) 38 v. Det ska nu vara 15 (18) 19 lyfta m på var sida av hälen.

HÄL

Hälen stickas i slätstickning. Följ instruktionerna för din storlek i diagrammet nedan. Forsätt sedan med hälkilen för samtliga storlekar. Obs! Minskningen görs alltid i glappet (som uppstod vid vändningen på föregående varv). Fortsätt att minska på det här viset så att mittendelen växer och tills alla lyfta maskor är stickade.

Small (29 m) Medium (35 m) Large (38 m)
Uppläggningsvarv:

(AS) Lyft 1 m, 17 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 8 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

Fortsätt så här:

(AS) Lyft 1 m, 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 10 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

*

…och avslutningsvis:

(AS) Lyft 1 m, 15 am, 2 am tills, 1 am

(RS) Lyft 1 m, 16 rm, lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm

(19 hälmaskor återstår)

Uppläggningsvarv:

(AS) Lyft 1 m, 20 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 8 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

Fortsätt så här:

(AS) Lyft 1 m, 9 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 10 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

*

…och avslutningsvis:

(AS) Lyft 1 m, 17 am, 2 am tills, 1 am (1 kvarvarvarande m)

(RS) Lyft 1 m, 18 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm (1 kvarvarvarande m)

(AS)Lyft 1 m, 19 am, 2 am tills.

(RS) Lyft 1 m, 19 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb],[lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb].

(21 hälmaskor återstår)

Uppläggningsvarv:

(AS) Lyft 1 m, 23 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 11 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

Fortsätt så här:

(AS) Lyft 1 m, 12 am, 2 am tills, 1 am, vänd.

(RS) Lyft 1 m, 13 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm, vänd

*

…och avslutningsvis:

(AS) Lyft 1 m, 20 am, 2 am tills, 1 am

(RS) Lyft 1 m, 21 rm, [lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], 1 rm

(AS) Lyft 1 m, 22 am, 2 am tills.

(RS) Lyft 1 m, 22 rm

(24 hälmaskor återstår)

HÄLKIL

Du har just avslutat ett hälvarv på rätsidan. Garnet befinner sig nu på kommande varvs nya startpunkt!

Så här ska maskorna vara placerade på stickorna:

Sticka 1: 15 (18) 19 upplockade m samt 17 (19) 20 m.

Sticka 2: 17 (19) 20 m samt 15 (18) 19 upplockade m.

Sticka 3 (Hälsticka): 19 (21) 24 m.

FORMA HÄLKILEN

(Läs hela instruktionen innan du börjar sticka.)

I de ursprungliga maskorna på den 1:a stickan är ett resårmönster (2 rm, 1 am) redan etablerat, med 1 am i var sida. Om antalet m som plockats upp på sticka 1 är delbart med 3, ska resåren i början av varvet inledas med 1 am. Om det däremot är 1 eller 2 extramaskor, ska dessa maskor också stickas aviga, så att de inte ”stör” resårmönstret och så att de separerar resåren från den slätstickade hälen.

Fortsätt att sticka runt: Sticka resår (1 am, 2 rm) över nyligen upplockade m så att de matchar det tidigare resårmönstret; placera in en markör, fortsätt i resår till du når de nyligen upplockade m, placera in en markör, sticka resår (2 rm, 1 am) över nyligen upplockade m (sticka am över de maskor som ev inte passar in i resårmönstret. Sticka rm över hälstickan.

(Att sticka sockor där en så pass stor del av maskantalet görs i resårstickning, skapar sockor med extra bra passform!)

Minskningsvarv: Sticka resår över nyligen upplockade m, flytta markör, 2 am tills, sticka resår till 2 m innan markör, 2 am tills, flytta markör, fortsätt runt enligt redan etablerat mönster.

Upprepa minskningsvarvet vartannat varv till maskantalet har krympt till 63 (72) 78 m.

(Om resårstickningen inte går ”jämnt upp” efter minskningsvarven, fortsätter man att minska till resåren blir korrekt, men adderar samtidigt ökningar i sidorna på hälen som ersättning för de ytterligare minskningarna. Använd en ökning med vänsterlutning på höger sida av sockan (så som du bär den) och en ökning med högerlutning på vänster sida av sockan.)

Fortsätt att sticka slätstickning på hälstickan och resår på de andra stickorna som tidigare till sockorna är ca 4-5 cm kortare än önskad fotlängd.

Omfördela maskorna symmetriskt genom att flytta över några m från de andra stickorna till hälstickan. På hälstickan ska ½ av det totala maskantalet placeras och på de övriga 2 stickorna ska 1/4 av maskorna placeras. Det innebär att en del av resårstickningen kommer att hamna på hälstickan.

Minskningsvarv:  1:a stickan: *1 m (rm eller am beroende på var i resåren du befinner dig), ],[lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka båda m på stickan och sticka ihop dem genom den bakre maskb], sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 m*, upprepa från *-* över andra halvan av sockan.

Gör minskningsvarvet var 3:e varv 3 ggr. Sedan vartannat varv 4 ggr. Sedan varje varv till 1/3 av det ursprungliga maskantalet återstår. 21 (24) 26 m

Sy ihop tån med hjälp av maskstygn (grafting)! Fäst lösa trådar.Obs! Denna tå är konstruerad för en fot med något längre tår. Känn dig fri att göra minskningsvarven med det intervall som passar just din fot bäst!

© 2023 Eddna