Läser in...

Damjumper med hålmönster

29 kr

Damjumper med hålmönster

Version: 2
Artikelnummer: 392712

Mönsterinformation

MÖNSTERINFORMATION

Damjumper med hålmönster på framstycket
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
901-2712
Storlek: XS (S) M (L) XXL (XXXL)
Plaggets mått,
Bröstvidd: 80 (89) 94 (108) 117 (126) cm
Hel längd: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm
Ärmlängd: 14 (15) 16 (17) 18 (19) cm
Garnåtgång: 6 (7) 7 (8) 9 (10) n.fg 532 (gul)
Garnalternativ: Baby Tencel, Blue Ocean Cotton, Moshi
Stickor: 3 alt 3,5 mm
Rundsticka: 3 mm 40 cm

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3 alt 3,5. 25 m och 32 v hålmönster på st 3 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du hårt byt till grövre stickor. Stickar du löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantmaska (kantm). Kantm ingår ej i mönstret.
Öka 1 m = ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm.
Enkel Intagning i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät, sticka dessa 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Enkel Intagning i slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät
Hålmönster se diagram (6 + 2 m)

Garn Tilda
Plaggtyp Tröjor
Garnviktsgrupp Sport
eddna_storleksguide_vuxen-1
eddna_storleksguide_barn-1

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.
Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått. 

© 2024 Eddna