Läser in...

Snart är hösten här – med färggranna löv, filtmys och tedrickande!

Här kommer därför en portion höst-inspiration i form av en alternativ mormorsruta. Under de kommande veckorna kommer vi nämligen att titta närmare på ett antal varianter av den både klassiska och älskade filtrutan. Omväxling förnöjer, som det heter…

ASYMMETRISK MORMORSRUTA

Material: Reko Bomull, virknål 4 mm. (Funkar också fint att virka dessa i Soft Cotton.)

Varv 1: Gör en magisk ring och virka sedan 3 lm (motsvarar den 1:a stolpen. 2 st, 3 lm, *3 st, 3 lm* upprepa från *-* ytterligare 3 ggn. Avsluta med 1 sm i den 3:e av de inledande lm.

Varv 2: 3 lm, virka sedan 3 st, 3 lm, 3 st i följande mellanrum, *3 st, 3 lm, 3 st i nästa mellanrum* upprepa från *-* ytterligare 2 ggr, i det sista mellanrummet virkas 3 st, 3 lm, 2 st och 1 sm i den 3:e av varvets inledande lm. Ta av garnet.

Varv 3: Anslut en ny färg genom att virka 3 lm om ett av hörnen, sedan 2 st, virka sedan 3 st i mellanrummet/mellanrummen längs med sidan, 3 st + 3 lm + 3 st i hörnet, 3 st i mellanrummet/mellanrummen längs med sidan, vänd.

Varv 4: 3 lm, virka sedan 3 st i mellanrummet/mellanrummen längs med sidan, 3 st + 3 lm + 3 st i hörnet, 3 st i mellanrummet/mellanrummen längs med sidan, 3 lm, 1 sm i den 3:e av de inledande lm på föregående varv. Ta av garnet.

Upprepa varv 3 och 4 till önskad storlek.

(När det gäller rutan på bilden har dessa varv repeterats 1 ggn.)

Avslutande varv: Anslut kantfärg genom att virka 3 lm om ett hörn, sedan 2 st, 3 lm, 3 st. Fortsätt att virka runt genom att virka 3 st om varje mellanrum, och 3 st + 3 lm + 3 st i respektive hörn. Avsluta med 1 sm i den 3:e av varvets 3 inledande luftmaskor.

Tips: Tänk på att du kan variera färgsättningen i all oändlighet. Varv 3 och 4 kan virkas med en ny färg vid varje ny repetition, eller så utgår du från 2 färger som du växlar mellan så som det är gjort på bilden. Genom att använda samma färg till det avslutande varvet ger du ändå rutorna en enhetlig känsla.

© 2024 Eddna