Läser in...

Så brinner då äntligen två ljus – och vi får sticka vidare på vår adventssocka! Denna adventssöndag ska vi ta oss an själva hälen… Spännande, eller hur?

Förklaringar:

Kortvarv med lindade m: Kortvarv innebär att du bara stickar en viss del av ett varv. För att det inte ska bli hål där du vänder lindas maskorna vid vändningen.

Så här lindas en maska:

På rätsidan: Lägg tråden framför arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden bakom arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

På avigsidan: Lägg tråden bakom arbetet, lyft över nästa maska på höger sticka. Lägg tråden framför arbetet och flytta tillbaka maskan till vänster sticka. Vänd. När du sedan skall sticka en lindad maska stickar du både genom själva maskan och den lindade tråden.

Se gärna vår film om kortvarv och lindade maskor >

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).
Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet).

DEL 2:

Sticka 1 rätt varv enligt diagrammet.

Sticka 1 rätt varv – ovansidan enligt diagram, undersidan med  färg 1.

Sticka sedan enbart ovansidan enligt diagram. Nu är det dags att sticka hälen med färg 1, färg 2 får vila (ta inte av garnet).

HÄLPARTI

Observera att hälen stickas fram och tillbaka med kortvarv och lindade maskor. Läs beskrivningen för kortvarv innan du stickar hälen.

Nu arbetar vi med enbart under-/baksidans m. Sätt ut 4 markörer med följande placering:
M1 efter 11:e (11:e) 11:e (11:e) 11:e m
M2 efter 20:e (21:a) 21:a (22:a) 23:e m
M3 efter 27:e (28:e) 30:e (31:a) 32:a m
M4 efter 36:e (38:e) 40:e (42:a) 44:e m

Mellan M1 och M4 har du då de mittersta 25 (27) 29 (31) 33 m som sedan blir hälkappan.
Mellan M2 och M3 har du de mittersta 7 (7) 9 (9) 9 m som blir mitt bak på hälspetsen.

Varv 1 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår före M4, linda maska, vänd.

Varv 2 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår före M1, linda maska, vänd.

Varv 3 (Rätsida): Sticka rm till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Varv 4 (Avigsida): Sticka am till 1 maska återstår innan vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till alla maskor utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta  7 (7) 9 (9) 9 m  innanför M2 och M3 ska inte lindas.

Nästa varv (Rätsida): Sticka 7 (7) 9 (9) 9 rm. Sticka alla lindade maskorna enligt förklaringar för räta varv, fram till M4. Vänd.

Nästa varv (Avigsida): Lyft 1 am, am fram till de lindade m (efter M2), sticka alla lindade maskor enligt förklaringarna för avigt varv, fram till M1.

HÄLKAPPA

Samtidigt som den raka hälkappan stickas, så stickar man ihop hälkilens m med hälkappans sidor.

Varv 1 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm samtidigt som du spänner garnet, sticka rm fram till 1 m före M4, 2 rm tills i bakre mb.

Varv 2 (avigsida): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till 1 m före M1, 2 am tills.

Ta bort markörerna.

Varv 3 (rätsida): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka  rm fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 rm tills i bakre mb (= 1 m före + 1 m efter det lilla glapp som uppstått vid vändningen)..

Varv 4 (avigsida): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till den lyfta m, sticka ihop den lyfta m med nästa m från hälkilen: 2 am tills (1 m före + 1 m efter glappet).

Upprepa varv 3-4 till alla kilmaskor är slut efter hoptagningen på ett varv från rätsidan. Fortsätt sedan sticka runt hela vristen.

Nästa varv: Ovansida: Rm enligt diagram. Under-/baksida: 2 rm tills, 24 (26) 28 (30) 32 rm.

Du har nu återigen det antal m du började med och hälen är klar!

Sticka runt i diagram på ovansidan och färg 1 på undersidan, till du har gjort 3 enfärgade varv efter stjärnans slut (= varv 35) eller 3 ”lusfria” varv efter ett lusvarv. Om du redan befinner dig vid någon av dessa punkter i mönsterstickningen, stickar du nedanstående ränder direkt.

Sticka sedan 2 räta varv med färg 2, 2 räta varv med färg 1 och 2 räta varv med färg 2.

Nu har det blivit dags att invänta nästa veckas spännande fortsättning! Till dess önskar vi er en lugn och stickfylld adventstid!

Psst! Gå med i vår Facebook-grupp Vi som stickar Järbosockan – där delar vi bilder, tips och inspiration. Visa gärna din socka på Facebook och Instagram (@jarbogarn). Glöm inte att använda hashtag #adventssockan

© 2024 Eddna