Läser in...

Medlemskapsvillkor Club Eddna

A. Allmänt
1. Dessa villkor gäller för medlemskap i Club Eddna som är ett lojalitetsprogram som erbjuds dig som handlar på Eddna.se (här likställt med Nordanå Crafts AB, org nr 556325–3854).
2. Club Eddna möjliggör intjäning av poäng vid köp på Eddna.se samt vid utförande av andra aktiviteter som är poänggrundande. Intjänade poäng berättigar dig till rabatter vid köp på Eddna.se.

B. Medlemskap
1. Medlemskap i Club Eddna aktiveras när du skapar ett konto på Eddna.se.
2. Medlemskapet kan avslutas genom att meddela vår kundservice genom e-post till kundservice@eddna.se. När medlemskapet avslutas raderas intjänade poäng permanent och kan inte återföras eller aktiveras vid ett framtida tillfälle.
3. Medlemskapet är personligt och får inte delas mellan flera personer. För att kunna vara medlem i Club Eddna behöver du uppge en e-postadress.
4. Medlemskapet är knutet till den e-postadress du har uppgivet. Om du vill koppla medlemskapet till en annan e-postadress så gör du det genom att ändra dina uppgifter på ditt personliga konto.
5. Ett medlemskap i Club Eddna särskiljs från prenumerationen på nyhetsbrev från Eddna.se. Detta innebär att du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev utan att vara medlem i Club Eddna och medlemskapet förpliktigar dig ej heller att vara prenumerant på nyhetsbrev från Eddna.se.

C. Intjäning av poäng
1. Du kan tjäna poäng på nedanstående sätt genom ditt medlemskap i Club Eddna. För fullständiga uppgifter om hur du kan tjäna poäng och vad som gäller för ditt medlemskap, besök www.eddna.se/clubeddna.
a. Köp av varor och tjänster - poängen beräknas baserat på summan av dina inköp med avdrag för betalda kostnader för frakt. Antalet poäng som kan intjänas anges för respektive vara eller tjänst på Eddna.se.
b. Aktivering av medlemskap – när du blir medlem får du en engångsinsättning av poäng.
c. Lämna ett omdöme – när du lämnar ett omdöme om en produkt eller en tjänst på Eddna.se får du en engångsinsättning av poäng.
d. Rekrytering av ny kund – när du bjuder in en vän att handla på Eddna.se tjänar du poäng när personen genomför ett köp på hemsidan. Köpet måste genomföras genom att klicka på den länk som genereras när personen bjuds in via e-post och ditt medlemskap måste vara aktiverat.
e. Följare på Facebook och Instagram – när du väljer att följa Eddna.se på Facebook och Instagram får du en engångsinsättning av poäng under förutsättning att du har aktiverat ditt medlemskap.
2. Poäng som har intjänats är kopplade till din e-postadress. Köp som har gjorts på Eddna.se innan du har skapat ett personligt konto och därmed aktiverat ditt medlemskap tillförs din poängbalans när du skapar kontot och berättigar till rabattkuponger. Detta gäller under förutsättning att poängen har intjänats under de senaste 12 månaderna samt att du har använt samma e-postadress vid dina tidigare köp på Eddna.se
3. Om du väljer att returnera varor eller genomför en reklamation som innebär en nedsättning av summan för ditt köp på Eddna.se så görs avdrag för motsvarande poäng på ditt poängkonto.
4. Antalet poäng som du kan tjäna för dina köp på Eddna.se varierar beroende på din medlemsnivå i programmet. För information om vilken intjäning som gäller för din medlemsnivå, vänligen besök www.eddna.se/clubeddna.
5. I det fall du upptäcker att det saknas poäng för köp eller aktiviteter som berättigar till poäng så skall du kontakta kundservice på kundservice@eddna.se. Vid kontakten med kundservice, uppge aktuellt ordernummer eller bifoga annat underlag. Om Eddna.se bedömer att du saknar poäng så korrigeras din poängbalans med korrekt antal poäng utan dröjsmål.
6. Det förekommer att Eddna.se erbjuder kampanjer med ökad poängintjäning under begränsade tidsperioder. Dessa kampanjerbjudanden är personliga och endast giltiga under den angivna tiden och kan ej aktiveras i efterhand.

D. Uttag av poäng
1. Intjänade poäng berättigar till rabatter vid köp på Eddna.se och rabatten blir aktiverad när du har uppnått fastställda intjäningsnivåer för poäng, för detaljer vänligen besök www.eddna.se/clubeddna.
2. Rabatter som du kan utnyttja blir synliggjorda i beställningsflödet på Eddna.se under förutsättning att du genomför köpet i inloggat läge. För att utnyttja rabatten måste du välja att aktivera den.
3. Rabatter visas endast om den sammanlagda köpesumman överstiger det rabattvärde du har tillgång till. En översikt av de rabatter du kan utnyttja visas på din poängbalans när du loggar in på ditt personliga konto.

E. Giltighet för poäng
1. Intjänade poäng förfaller om du har varit inaktiv under de senaste 12 månaderna från ditt senast köp på Eddna.se.
2. Förfallna poäng är ej giltiga för generering av rabattkuponger.
3. Intjänade poäng kan ej överföras till annan person eller sammanföras med ett annat poängkonto.
4. Uppgifter om giltighetstiden för dina intjänade poäng hittar du på dina personliga sidor när du loggar in på ditt konto.
5. Intjänande av poäng är ej grund för uppgradering till ny medlemsnivå.

F. Medlemsnivåer
1. Club Eddna erbjuder olika medlemsnivåer enligt följande; Bas-, Brons-, Silver- eller Guldmedlemskap.
2. Grunden för att avgöra din medlemsnivå baseras på summan av dina köp på Eddna.se exklusive fraktkostnader under de senaste 12 månaderna, beräknat från antingen den dag du blev medlem eller när du senast ändrade medlemsnivå.
3. Om du under de senaste 12 månaderna inte har köpt varor och tjänster på Eddna.se för det sammanlagda belopp som krävs för bibehålla din medlemsnivå så kommer ditt medlemskap att ändras till den lägre medlemsnivå som är gällande för dina sammanlagda köp. Du kommer att bli informerad om en eventuell förändring av din medlemsnivå via e-post.
4. När du uppnår gränsen för nästa medlemsnivå får du ett meddelande om detta via e-post och din nya medlemsnivå blir giltig med omedelbar verkan.
5. Olika medlemsnivåer innehåller olika förmåner. Information om vilka förmåner som är gällande hittar du på www.eddna.se/clubeddna.
6. Information om din nuvarande medlemsnivå, intjäningsperiod samt poängbalans hittar på dina personliga sidor när du loggar in på ditt personliga konto.

G. Kommunikation
1. Eddna.se kommunicerar med dig som medlem via e-post och SMS.
2. När du aktiverar ditt medlemskap accepterar du även att ta emot e-post med information om Club Eddna, erbjudanden och annan information som rör ditt medlemskap.
3. Möjligheterna att avsäga dig kommunikation från Club Eddna anges i de utskick som du erhåller.

H. Uppdatering av villkor
1. Eddna.se kan komma att ändra i dessa villkor. Vid ändring av dessa villkor kommer att du meddelas via e-post och de blir gällande från det datum du erhåller meddelandet. Aktuella medlemskapsvillkor publiceras på www.eddna.se/clubeddna.
2. Eddna.se kan även göra ändringar vad gäller nivåer för intjäning av poäng och uttag av rabattkuponger samt medlemsnivåer. Dessa ändringar är giltiga från det datum de publiceras på Eddna.se.

Betalningsalternativ

© 2023 Eddna